27/02/2020

Εγκύκλιος αναφορικά με την ενημέρωση του κοινού για τις εξελίξεις σχετικά με τη μετάδοση του νέου κορωνοϊού και αποφυγή υπερβολών που δυνατόν να προκαλέσουν πανικό

Αρ. Εγκυκλίου 5/2020