10/03/2020

Εγκύκλιος με θέμα 'Eνημέρωση του κοινού για τις εξελίξεις σχετικά με τη μετάδοση του νέου κορωνοϊού, αποφυγή υπερβολών που δυνατόν να προκαλέσουν πανικό και αποφυγή στοχοποίησης ατόμων που έχουν ασθενήσει'

Αρ. Εγκυκλίου 6/2020 (Δεύτερη Εγκύκλιος)