12/03/2020

Εγκύκλιος σχετικά με την πρόσβαση ατόμων με οπτική και ακουστική αναπηρία σε σημαντικές ή/και επίσημες ανακοινώσεις όσον αφορά στις εξελίξεις σχετικά με τη μετάδοση του νέου κορωνοϊού

Αρ. Εγκυκλίου 7/2020