10/08/2017

Δελτίο Τύπου: Ανακοίνωση του Ομίλου SPP MEDIA και του τηλεοπτικού οργανισμού MAD Κύπρου

Δ.Τ. 4/2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: Ανακοίνωση του Ομίλου SPP MEDIA και του τηλεοπτικού οργανισμού MAD Κύπρου


Αναφορικά με την ανακοίνωση του τηλεοπτικού οργανισμού MAD Κύπρου, για τη διακοπή της εκπομπής του από την επίγεια ψηφιακή πλατφόρμα VELISTER, προβάλλοντας ως αιτιολογία απόφαση της Αρχής, με την οποία του «απαγορεύει την εκπομπή διαφημιστικών προγραμμάτων μικρής διάρκειας στα διαφημιστικά του διαλείμματα», η Αρχή δηλώνει κατηγορηματικά ότι δεν έχει λάβει τέτοια απόφαση για τον συγκεκριμένο οργανισμό και κατά συνέπεια, τα όσα περιλαμβάνονται στην προαναφερθείσα ανακοίνωση, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.


Προς αποκατάσταση της αλήθειας η Αρχή ανακοινώνει ότι, στα πλαίσια αυτεπάγγελτης παρακολούθησης του αναμεταδιδόμενου στην Κύπρο προγράμματος του ελληνικού τηλεοπτικού οργανισμού MAD TV, διαπίστωσε πιθανές παραβάσεις των όρων της ειδικής εξουσιοδότησης που έχει παραχωρηθεί στην εταιρεία που διαχειρίζεται την αναμετάδοση, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 24(2) των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμων του 1998 μέχρι 2016. Η εξουσιοδότηση επιτρέπει την αυτούσια αναμετάδοση του προγράμματος του ελληνικού τηλεοπτικού οργανισμού MAD TV στην Κύπρο, χωρίς καμία παρέμβαση, με εξαίρεση τη μετάδοση διαφημίσεων που απευθύνονται στο κυπριακό κοινό, κατά τις περιόδους των διαφημιστικών διαλειμμάτων.


Ωστόσο, από την προαναφερθείσα παρακολούθηση, διαπιστώθηκε ότι στο αναμεταδιδόμενο πρόγραμμα του ελληνικού οργανισμού MAD TV στην Κύπρο, έχουν συμπεριληφθεί και άλλα προγράμματα, τα οποία απευθύνονται στο κυπριακό κοινό, πέραν από τις διαφημίσεις. Η Αρχή με επιστολή της, ενημέρωσε τη διαχειρίστρια εταιρεία για τα πιο πάνω, καλώντας την όπως τερματίσει άμεσα και από όλες τις πλατφόρμες από τις οποίες εκπέμπει, την όποια παρέμβαση στη ροή των προγραμμάτων του τηλεοπτικού οργανισμού MAD TV.


Σημειώνεται, τέλος, ότι η Αρχή -στα πλαίσια της εποπτικής της αποστολής- προβαίνει σε δειγματοληπτική παρακολούθηση όλων των εκπομπών των οργανισμών που μεταδίδονται στην Κύπρο, είτε αυτές εκπέμπονται από οργανισμούς που έχουν αδειοδοτηθεί από την ίδια, είτε από οργανισμούς που αναμεταδίδουν στην Κύπρο τηλεοπτικό πρόγραμμα από άλλη χώρα, στη βάση ειδικής εξουσιοδότησης που τους παρέχεται. Για όλες τις περιπτώσεις, όταν παρατηρηθούν πιθανές παραβάσεις της Nομοθεσίας, διεξάγεται σχετική έρευνα και λαμβάνονται τα ανάλογα μέτρα. 

Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου
Λευκωσία, 10 Αυγούστου 2017