16/08/2017

Έκδοση Αποφάσεων για 20 Υποθέσεις σχετικά με παραβάσεις της Νομοθεσίας

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η   Τ Υ Π Ο Υ
 
Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου ανακοινώνει ότι εξέδωσε αποφάσεις για 20 υποθέσεις σχετικά με παραβάσεις των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμων του 1998 μέχρι 2016 και των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Κανονισμών του 2000 (Κ.Δ.Π. 10/2000).
 
Οι υποθέσεις αφορούν 125 παραβάσεις σε θέματα που σχετίζονται με:
 
1. Ανθρώπινα δικαιώματα, σεβασμός στην προσωπικότητα, τιμή, υπόληψη, ιδιωτική ζωή / όλοι απολαύουν δίκαιης, ορθής, αξιοπρεπούς συμπεριφοράς / δικαίωμα απάντησης / αξιοπρέπεια των δύο φύλων, φυλετικών, εθνικών, θρησκευτικών ομάδων ή ατόμων με ειδικές ανάγκες.(20  παραβάσεις)
 
2. Ο οργανισμός δεν έλαβε μέτρα για την τήρηση των γενικά παραδεκτών κανόνων της ευπρέπειας και της καλαισθησίας στη γλώσσα και στη συμπεριφορά (3  παραβάσεις)
3. Διαφημίσεις / τηλεμπορία – συχνότητα, διάρκεια, μεμονωμένες διαφημίσεις, αναλογία, χωρίς να διακρίνονται σαφώς(4  παραβάσεις)

 4. Διαφημίσεις / τηλεμπορία – περιεχόμενο,  παρακίνηση για αγορά προϊόντων / διαφημίσεις παιδικών παιχνιδιών σε ώρα που απαγορεύεται από την Νομοθεσία / Απαράδεκτα προς διαφήμιση προϊόντα. (58  παραβάσεις)

 5. Σήμανση / προειδοποίηση / οικογενειακή ζώνη (15  παραβάσεις)

6. Ποιότητα / κοινωνική αποστολή(6 παραβάσεις)

 7. Παραπλάνηση κοινού / αλλοίωση των απόψεων και θέσεων προσώπου όπως εκφράστηκαν σε πρόγραμμα(2 παραβάσεις)
 
8. Μη μετάδοση ειδικού δελτίου ειδήσεων, καταληπτού από κωφά άτομα (4  παραβάσεις)

9. Μετάδοση ρεπορτάζ με θέμα την βία, που δεν προπαρασκευάστηκε με ευαισθησία. (1  παράβαση)

10. Παράβαση όρων άδειας (2 παραβάσεις)
 
11.Ακατάλληλο λεκτικό / οπτικό υλικό (σκηνές ερωτικού περιεχομένου και βίας όπως π.χ. σκηνές υπερβολικής / αναίτιας βίας, σκηνές ακατάλληλου σεξουαλικού περιεχομένου, αυτοκτονία, κ.α.) (10 παραβάσεις)
 
  
Στις πιο πάνω υποθέσεις επιβλήθηκαν, η κύρωση της Προειδοποίησης σε 6 υποθέσεις και συνολικό Διοικητικό Πρόστιμο € 57.350 σε 16 υποθέσεις (σε 2 υποθέσεις επιβλήθηκαν τόσο η κύρωση της Προειδοποίησης, όσο και  διοικητικό πρόστιμο). 
 
Επισυνάπτονται λεπτομέρειες για κάθε υπόθεση.
 
Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου
16 Αυγούστου, 2017
Αρ. Φακ. 5.9.01.1
*** το πλήρες κείμενο των αποφάσεων βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Αρχής: www.crta.org.cy

 
16 Αυγούστου, 2017                                                                 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΡ. 3/2017(3)
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «SIGMA»
 
ΥΠΟΘΕΣΗ: Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου διερεύνησε αυτεπάγγελτα υπόθεση που αφορούσε στο πρόγραμμα “The Voice of Greece”, όπως αυτό μεταδόθηκε στις 7.12.2016, μεταξύ των ωρών 21:00 - 00:00.
ΑΠΟΦΑΣΗ / ΚΥΡΩΣΗ: Η Αρχή έκρινε ότι υπάρχουν παραβάσεις των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμων του 1998 μέχρι 2016 και του Κώδικα Διαφημίσεων, Τηλεμπορικών Μηνυμάτων και Προγραμμάτων Χορηγίας, όπως εκτίθεται στο Παράρτημα ΙΧ των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Κανονισμών του 2000 (Κ.Δ.Π 10/2000), σχετικά με:
- Τη μετάδοση προγράμματος, του οποίου η αναλογία χρόνου μετάδοσης των τηλεοπτικών διαφημιστικών μηνυμάτων μέσα σε κάθε ωρολογιακή ώρα υπερέβαινε το 20%.
- Τη μετάδοση προγράμματος, του οποίου οι διακοπές στο ενδιάμεσο για μετάδοση διαφημίσεων ή και τηλεαγοράς είχαν χρονική διάρκεια πέραν των 3,5 λεπτών.

Η Αρχή επέβαλε για τα πιο πάνω το συνολικό διοικητικό πρόστιμο των €2.000.
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 5.7.2017


16 Αυγούστου, 2017                                               
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΡ. 4/2017 (57-1)
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «CAPITAL TV»
ΥΠΟΘΕΣΗ: Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου διερεύνησε αυτεπάγγελτα υπόθεση που αφορούσε στο πρόγραμμα «Αποκαλυπτικά», όπως αυτό μεταδόθηκε στις 20.11.2016, μεταξύ των ωρών 13:35–17:00.
ΑΠΟΦΑΣΗ / ΚΥΡΩΣΗ: Η Αρχή έκρινε ότι υπάρχουν παραβάσεις των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμων του 1998 μέχρι 2016 και των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Κανονισμών του 2000 (Κ.Δ.Π. 10/2000), σχετικά με:
- Τη μετάδοση προγράμματος, χωρίς αυτό να διέπεται από την αρχή του σεβασμού της προσωπικότητας ή/και της υπόληψης του κ. Νικόλα Ιωαννίδη και της κ. Χριστιάνας Αριστοτέλους, για τους οποίους έγιναν αναφορές στο πρόγραμμα (Προειδοποίηση).
- Τη μετάδοση προγράμματος, χωρίς να διασφαλιστεί σεβασμός προς την προσωπικότητα ή/και την τιμή ή/και την υπόληψη ή/και την επαγγελματική δραστηριότητα του κ. Νικόλα Ιωαννίδη και της κ. Χριστιάνας Αριστοτέλους, η εικόνα των οποίων εμφανίστηκε στην οθόνη ή/και το όνομα των οποίων μεταδόθηκε από τον οργανισμό ή/και έγιναν αναφορές για αυτούς (Παράβαση χωρίς την επιβολή κύρωσης).
- Τη μετάδοση προγράμματος, κατά τη διάρκεια του οποίου, ο κ. Νικόλας Ιωαννίδης και η κ. Χριστιάνα Αριστοτέλους, οι οποίοι αναφέρθηκαν στο πρόγραμμα, δεν απήλαυσαν δίκαιης ή/και ορθής ή/και αξιοπρεπούς συμπεριφοράς (Παράβαση χωρίς την επιβολή κύρωσης).

Η Αρχή επέβαλε την κύρωση της Προειδοποίησης.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 16.5.2017
 

16 Αυγούστου, 2017                                             
    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΡ. 5/2017(6)
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «EXTRA TV»

ΥΠΟΘΕΣΗ: Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου διερεύνησε κατόπιν παραπόνου / καταγγελίας υπόθεση που αφορούσε σε ζωντανή – τηλεφωνική συνέντευξη του Αντιπροέδρου – Βουλευτή της Χρυσής Αυγής Ηλία Κασιδιάρη στο Δελτίο Ειδήσεων, όπως αυτό μεταδόθηκε στις 17.11.2016 μεταξύ των ωρών 19:20 και 20:10.
ΑΠΟΦΑΣΗ / ΚΥΡΩΣΗ: Η Αρχή έκρινε ότι υπάρχουν παραβάσεις των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμων του 1998 μέχρι 2016 και των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Κανονισμών του 2000 (Κ.Δ.Π. 10/2000), σχετικά με:
- Τη μετάδοση συνέντευξης στο πλαίσιο του Δελτίου Ειδήσεων, χωρίς ωστόσο αυτό να διέπεται από τον σεβασμό της προσωπικότητας και της υπόληψης του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη, για τον οποίο έγινε αναφορά (Διοικητικό Πρόστιμο €6.000).
- Τη μετάδοση συνέντευξης στο πλαίσιο του Δελτίου Ειδήσεων, χωρίς να διασφαλίζεται σεβασμός προς την προσωπικότητα, την τιμή, την υπόληψη και την πολιτική δραστηριότητα του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη, για τον οποίο έγινε αναφορά (Παράβαση χωρίς την επιβολή κύρωσης).
- Τη μετάδοση συνέντευξης στο πλαίσιο του Δελτίου Ειδήσεων, χωρίς ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, στον οποίο έγινε αναφορά, να απολαύσει δίκαιης, ορθής και αξιοπρεπούς συμπεριφοράς (Προειδοποίηση).

Η Αρχή επέβαλε την κύρωση της Προειδοποίησης και το συνολικό διοικητικό πρόστιμο των €6.000

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:   29.5.2017
 


16 Αυγούστου, 2017                                                
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΡ. 10/2017(3)
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «SIGMA TV»
 
ΥΠΟΘΕΣΗ: Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου διερεύνησε αυτεπάγγελτα υπόθεση που αφορούσε στη μετάδοση επεισοδίου της δραματικής σειράς «SCANDAL», όπως αυτό μεταδόθηκε στις 28.12.2016, μεταξύ των ωρών 21.15 - 22.00.
ΑΠΟΦΑΣΗ / ΚΥΡΩΣΗ: Η Αρχή έκρινε ότι υπάρχουν παραβάσεις των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμων του 1998 μέχρι 2016 και των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Κανονισμών του 2000 (Κ.Δ.Π. 10/2000) σχετικά με:
- Τη μετάδοση σκηνής βίας, με ενδεχόμενο να βλάψει σοβαρά τη σωματική, την πνευματική και ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων (Διοικητικό Πρόστιμο €2.500).
- Τη μετάδοση σκηνής βίας, ακατάλληλης για ανήλικους, χωρίς ο οργανισμός να διασφαλίσει ότι οι τηλεθεατές ήταν ενήμεροι σχετικά με το ακριβές περιεχόμενο του προγράμματος που παρακολουθούσαν (Παράβαση χωρίς την επιβολή κύρωσης).
- Τη μετάδοση σκηνής βίας, μη κατάλληλης για ανήλικους, καθιστώντας το πρόγραμμα μη κατάλληλο για όλο το κοινό, συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών κάτω των δεκαπέντε ετών (Παράβαση χωρίς την επιβολή κύρωσης).
- Τη μετάδοση επεισοδίου, εντός οικογενειακής ζώνης, με την οπτική και ακουστική προειδοποίηση (Κ), το οποίο περιείχε σκηνή βίας ακατάλληλη για ανηλίκους, με αποτέλεσμα η οπτική και ακουστική προειδοποίηση (Κ) που δόθηκε από τον οργανισμό να μην ανταποκρίνεται στο περιεχόμενό του (Παράβαση χωρίς την επιβολή κύρωσης).
 
Η Αρχή επέβαλε το διοικητικό πρόστιμο των €2.500.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 5.7.2017


16 Αυγούστου, 2017                                                               
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΡ. 12/2017(92)
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ALPHA - ΚΥΠΡΟΥ»
 
ΥΠΟΘΕΣΗ: Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου διερεύνησε αυτεπάγγελτα υπόθεση που αφορούσε σε ρεπορτάζ στο κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων «Alpha News», όπως αυτό μεταδόθηκε στις 19.12.2016 και 20.12.2016, μεταξύ των ωρών 20:15 - 21:15, με θέμα την εν ψυχρώ δολοφονία του Ρώσου πρέσβη στην Κωνσταντινούπολη, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, σε εγκαίνια ζωγραφικής.
ΑΠΟΦΑΣΗ / ΚΥΡΩΣΗ: Η Αρχή έκρινε ότι υπάρχουν παραβάσεις των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμων του 1998 μέχρι 2016 και των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Κανονισμών του 2000 (Κ.Δ.Π 10/2000), σχετικά με:
- Τη μετάδοση ρεπορτάζ με οπτικοακουστικό υλικό που ενδέχεται να βλάψει σοβαρά τη πνευματική ή την ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων (Διοικητικό Πρόστιμο €1.500).
- Τη μετάδοση ρεπορτάζ με οπτικοακουστικό υλικό που ενδέχεται να βλάψει σοβαρά την πνευματική ή την ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων, χωρίς να προηγηθεί ακουστική προειδοποίηση, ή να αναγνωριστεί ως τέτοιo με οπτικό σύμβολο κατά τη διάρκειά του (Διοικητικό Πρόστιμο €3.500).
- Τη μετάδοση ρεπορτάζ, το οποίο περιείχε σκηνές ακατάλληλες για ανηλίκους και που πιθανόν να έθιξαν τις ευαισθησίες των τηλεθεατών χωρίς καμία ηχητική ή οπτική προειδοποίηση (Παραβάσεις χωρίς την επιβολή κύρωσης).
- Τη μετάδοση ρεπορτάζ εντός της οικογενειακής ζώνης με σκηνές βίας, που ενδέχεται να βλάψουν σοβαρά τη σωματική, πνευματική ή ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων (Παραβάσεις χωρίς την επιβολή κύρωσης).

Η Αρχή επέβαλε το συνολικό διοικητικό πρόστιμο των €5.000.
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 5.7.2017

16 Αυγούστου, 2017                                                                 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΡ. 13/2017(19)
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «PLUS TV»
 
ΥΠΟΘΕΣΗ: Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου διερεύνησε αυτεπάγγελτα υπόθεση που αφορούσε σε ρεπορτάζ στο κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων, όπως αυτό μεταδόθηκε στις 20.12.2016 μεταξύ των ωρών 19:00 - 20:05, με θέμα την εν ψυχρώ δολοφονία του Ρώσου πρέσβη στην Κωνσταντινούπολη, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, σε εγκαίνια ζωγραφικής.

ΑΠΟΦΑΣΗ / ΚΥΡΩΣΗ: Η Αρχή έκρινε ότι υπάρχουν παραβάσεις των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμων του 1998 μέχρι 2016 και των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Κανονισμών του 2000 (Κ.Δ.Π 10/2000), σχετικά με:
- Τη μετάδοση ρεπορτάζ με οπτικοακουστικό υλικό που ενδέχεται να βλάψει σοβαρά τη πνευματική ή την ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων (Διοικητικό Πρόστιμο €250).
- Τη μετάδοση ρεπορτάζ με οπτικοακουστικό υλικό που ενδέχεται να βλάψει σοβαρά την πνευματική ή την ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων, χωρίς να προηγηθεί ακουστική προειδοποίηση, ή να αναγνωριστεί ως τέτοιo με οπτικό σύμβολο κατά τη διάρκειά του (Διοικητικό Πρόστιμο €500).
- Τη μετάδοση ρεπορτάζ, το οποίο περιείχε σκηνές ακατάλληλες για ανηλίκους και που πιθανόν να έθιξαν τις ευαισθησίες των τηλεθεατών χωρίς καμία ηχητική ή οπτική προειδοποίηση (Παράβαση χωρίς την επιβολή κύρωσης).
- Τη μετάδοση ρεπορτάζ εντός της οικογενειακής ζώνης με σκηνές βίας, που ενδέχεται να βλάψουν σοβαρά τη σωματική, πνευματική ή ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων (Παράβαση χωρίς την επιβολή κύρωσης).

Η Αρχή επέβαλε το συνολικό διοικητικό πρόστιμο των €750.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 5.7.2017


16 Αυγούστου, 2017                                           
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ
 
ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΡ. 18/2017(3)
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «SIGMA»
 
ΥΠΟΘΕΣΗ: Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου διερεύνησε αυτεπάγγελτα υπόθεση που αφορούσε σε ρεπορτάζ στο κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων «ΤΟΜΕΣ ΣΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ», όπως αυτό μεταδόθηκε στις 19.12.2016, μεταξύ των ωρών 20:10 – 21:30, με θέμα την εν ψυχρώ δολοφονία του Ρώσου πρέσβη στην Κωνσταντινούπολη, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, σε εγκαίνια ζωγραφικής.
ΑΠΟΦΑΣΗ / ΚΥΡΩΣΗ: Η Αρχή έκρινε ότι υπάρχουν παραβάσεις των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμων του 1998 μέχρι 2016 και των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Κανονισμών του 2000 (Κ.Δ.Π. 10/2000), σχετικά με:
- Τη μετάδοση ρεπορτάζ εντός της οικογενειακής ζώνης με σκηνές αδικαιολόγητης βίας, που ενδέχεται να βλάψουν σοβαρά τη σωματική, την πνευματική ή την ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων (Διοικητικό Πρόστιμο €1.250).
- Τη μετάδοση ρεπορτάζ εντός της οικογενειακής ζώνης με σκηνές αδικαιολόγητης βίας, χωρίς να προηγηθεί ακουστική προειδοποίηση ή να αναγνωρίζονται από την παρουσία ενός οπτικού συμβόλου καθ’ όλη τη διάρκειά τους (Διοικητικό Πρόστιμο €1.250).
- Τη μετάδοση ρεπορτάζ εντός της οικογενειακής ζώνης με σκηνές ακατάλληλες για ανήλικους ή που πιθανόν θίγουν τις ευαισθησίες των τηλεθεατών, οι οποίες δεν ήταν σύντομες και χωρίς να προηγηθεί οπτική ή ηχητική (λεκτική) προειδοποίηση (Παράβαση χωρίς την επιβολή κύρωσης).
- Τη μετάδοση ρεπορτάζ εντός της οικογενειακής ζώνης με σκηνές βίας, που ενδέχεται να βλάψουν σοβαρά τη σωματική, πνευματική ή ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων (Παράβαση χωρίς την επιβολή κύρωσης).

Η Αρχή επέβαλε το συνολικό διοικητικό πρόστιμο των €2.500
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 5.7.2017


16 Αυγούστου, 2017                                               ΥΠΟΘ 
 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΡ. 19/2017(2)
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «MEGAONE»

ΥΠΟΘΕΣΗ: Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου διερεύνησε αυτεπάγγελτα υπόθεση που αφορούσε στην προβολή διαφημίσεων παιδικών παιχνιδιών, όπως αυτές μεταδόθηκαν στις 17 – 23.12.2016, μεταξύ των ωρών 10:00-12:00 και 17:00-23:00.
ΑΠΟΦΑΣΗ / ΚΥΡΩΣΗ: Η Αρχή έκρινε ότι υπάρχουν παραβάσεις των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμων του 1998 μέχρι 2016 σχετικά με:
 Τη μετάδοση τηλεοπτικής διαφήμισης παιδικών παιχνιδιών, σε ώρα που απαγορεύεται από το Νόμο (21 παραβάσεις).

Η Αρχή επέβαλε το συνολικό διοικητικό πρόστιμο των €9.750

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 12.7.2017


16 Αυγούστου, 2017                                               
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΡ. 23/2017(92)
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΑLPHA ΚΥΠΡΟΥ»

ΥΠΟΘΕΣΗ:Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου διερεύνησε αυτεπάγγελτα υπόθεση που αφορούσε στην προβολή διαφημίσεων παιδικών παιχνιδιών, όπως αυτές μεταδόθηκαν στις 17.12.2016  - 23.12.2016, μεταξύ των ωρών 10:00 – 12:00 και 17:00 – 23:00.
ΑΠΟΦΑΣΗ / ΚΥΡΩΣΗ: Η Αρχή έκρινε ότι υπάρχουν παραβάσεις των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμων του 1998 μέχρι 2016 σχετικά με:
 Τη μετάδοση τηλεοπτικής διαφήμισης παιδικών παιχνιδιών, σε ώρα που απαγορεύεται από το Νόμο (23 παραβάσεις).
 
Η Αρχή επέβαλε το συνολικό διοικητικό πρόστιμο των €6.250.
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:19.7.2017

16 Αυγούστου, 2017                                               
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΡ. 30/2017(19)
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «PLUS TV»

ΥΠΟΘΕΣΗ: Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου διερεύνησε αυτεπάγγελτα υπόθεση που αφορούσε στο πρόγραμμα «Κουίζ Fun», όπως αυτό μεταδόθηκε στις 12.2.2017, μεταξύ των ωρών 13:00 – 15:00.

ΑΠΟΦΑΣΗ / ΚΥΡΩΣΗ: Η Αρχή έκρινε ότι υπάρχουν παραβάσεις των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Κανονισμών του 2000 (Κ.Δ.Π. 10/2000) σχετικά με:
- Την μετάδοση εκπομπής, που περιείχε διαγωνισμό χωρίς να είναι απαλλαγμένη από κάθε προσυνεννόηση μεταξύ των υπευθύνων και των διαγωνιζομένων που συνεπάγεται την ευνοϊκότερη μεταχείριση ορισμένων από αυτούς.

Η Αρχή επέβαλε για τα πιο πάνω την κύρωση της Προειδοποίησης.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 23.5.2017


16 Αυγούστου, 2017                                              
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΡ. 31/2017(30)
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «RADIO FREDERICK SPORT FM»

ΥΠΟΘΕΣΗ: Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου διερεύνησε αυτεπάγγελτα υπόθεση που αφορούσε σε παραβάσεις όρων άδειας του οργανισμού, όπως αυτές διαπιστώθηκαν στις 26.2.2017, 28.2.2017, 2.3.2017, 4.3.2017, 6.3.2017, 8.3.2017, 10.3.2017 και 12.3.2017, μεταξύ των ωρών 09:00 – 12:00, καθώς και στις 25.2.2017, 27.2.2017, 1.3.2017, 3.3.2017, 5.3.2017, 7.3.2017, 9.3.2017 και 11.3.2017, μεταξύ των ωρών 15:00 - 18:00.
ΑΠΟΦΑΣΗ / ΚΥΡΩΣΗ: Η Αρχή έκρινε ότι υπάρχουν παραβάσεις των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμων του 1998 μέχρι 2016 και των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Κανονισμών του 2000 (Κ.Δ.Π. 10/2000) σχετικά με:
- Τη μη συμμόρφωση του οργανισμού με τους όρους άδειάς του, σε σχέση με τη χρήση του διακριτικού και / ή εγκεκριμένου ονόματός του (Διοικητικό Πρόστιμο €450 ανά ημέρα παράβασης).
Η Αρχή επέβαλε για τα πιο πάνω το συνολικό διοικητικό πρόστιμο των €7.200.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 21.6.2017


16 Αυγούστου, 2017               
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΡ. 42/2017(81-1)
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΣΙΜΟΣ «PRIMETEL»
(ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ PRIMEΤΕL)

ΥΠΟΘΕΣΗ: Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου διερεύνησε αυτεπάγγελτα υπόθεση που αφορούσε στον ποδοσφαιρικό αγώνα «ΑΠΟΛΛΩΝ – ΑΠΟΕΛ», όπως αυτός μεταδόθηκε στις 27.2.2017, μεταξύ των ωρών 19:00 – 21:00.
ΑΠΟΦΑΣΗ / ΚΥΡΩΣΗ: Η Αρχή έκρινε ότι υπάρχει παράβαση των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Κανονισμών του 2000 (Κ.Δ.Π. 10/2000), σχετικά με:
- Τη μη τήρηση των γενικά παραδεκτών κανόνων της ευπρέπειας και της καλαισθησίας στη γλώσσα και στη συμπεριφορά, λαμβάνοντας υπόψη το είδος και το πλαίσιο της εκάστοτε εκπομπής, σε χρόνο μάλιστα που ενδεχομένως παρακολουθούν ανήλικοι.

Η Αρχή επέβαλε για τo πιο πάνω την κύρωση της Προειδοποίησης

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:   28.6.2017


16 Αυγούστου, 2017                                                        
 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ
 
ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΡ. 122/2016(2)
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «MEGA – TV ONE»
 
ΥΠΟΘΕΣΗ: Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου διερεύνησε αυτεπάγγελτα υπόθεση που αφορούσε στο πρόγραμμα «FAKATEτους ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ», όπως αυτό μεταδόθηκε στις 2.9.2016, μεταξύ των ωρών 09:50-11:00.
ΑΠΟΦΑΣΗ / ΚΥΡΩΣΗ: Η Αρχή έκρινε ότι υπάρχουν παραβάσεις των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμων του 1998 μέχρι 2016 και των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Κανονισμών του 2000 (Κ.Δ.Π. 10/2000), σχετικά με:
- Τη μετάδοση προγράμματος, χωρίς αυτό να διέπεται από την αρχή της υψηλής ποιότητας (Παράβαση χωρίς την επιβολή κύρωσης).
- Τη μετάδοση προγράμματος, χωρίς αυτό να διέπεται από την αρχή της διαφύλαξης της ποιότητας της γλώσσας (Διοικητικό Πρόστιμο €500).
- Τη μετάδοση προγράμματος, χωρίς αυτό να διέπεται από την αρχή του σεβασμού της προσωπικότητας ή/και της υπόληψης του ατόμου/ατόμων (Διοικητικό Πρόστιμο €500).
- Τη μετάδοση προγράμματος, χωρίς να ληφθούν μέτρα, ώστε αυτό να ευρίσκεται στο ποιοτικό επίπεδο που επιβάλλει η κοινωνική αποστολή της τηλεόρασης και η πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας (Παράβαση χωρίς την επιβολή κύρωσης).
- Τη μετάδοση προγράμματος, χωρίς να διασφαλιστεί σεβασμός προς την προσωπικότητα ή/και την τιμή ή/και την υπόληψη ή/και την επαγγελματική ή/και άλλη συναφή δραστηριότητα προσώπων, τα ονόματα των οποίων μεταδόθηκαν από τον οργανισμό ή/και έγιναν αναφορές σ' αυτά (Παράβαση χωρίς την επιβολή κύρωσης).
- Τη μετάδοση προγράμματος, χωρίς να ληφθούν μέτρα για τήρηση των γενικά παραδεκτών κανόνων της ευπρέπειας ή/και της καλαισθησίας στη γλώσσα ή/και στη συμπεριφορά, ιδιαίτερα σε χρόνο κατά τον οποίο ενδεχομένως παρακολουθούσαν ανήλικοι (Διοικητικό Πρόστιμο €500).
- Τη μετάδοση προγράμματος, χωρίς να διασφαλιστεί ότι οι τηλεθεατές ήταν ενήμεροι σχετικά με το περιεχόμενο του προγράμματος που παρακολουθούσαν, το οποίο δεν ανταποκρινόταν στη σήμανση που δόθηκε από τον οργανισμό (Διοικητικό Πρόστιμο €500).
- Τη μετάδοση προγράμματος, χωρίς να εξασφαλιστεί όπως το πρόγραμμα το οποίο μεταδόθηκε εντός της οικογενειακής ζώνης ήταν κατάλληλο για όλο το κοινό, συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών κάτω των δεκαπέντε ετών (Διοικητικό Πρόστιμο €500).
- Τη μετάδοση προγράμματος, χωρίς η σήμανση/προειδοποίηση που δόθηκε ν’ ανταποκρίνεται στο περιεχόμενό του (Παράβαση χωρίς την επιβολή κύρωσης).
- Τη μετάδοση προγράμματος, χωρίς πρόσωπα για τα οποία έγιναν αναφορές στο πλαίσιό του ν’ απολαύουν δίκαιης, ορθής και αξιοπρεπούς συμπεριφοράς (Παράβαση χωρίς την επιβολή κύρωσης).

Η Αρχή επέβαλε το συνολικό διοικητικό πρόστιμο των €2.500

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 7.6.2017


16 Αυγούστου, 2017    
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΡ. 123/2016(92)
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ALPHA ΚΥΠΡΟΥ»

ΥΠΟΘΕΣΗ: Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου διερεύνησε κατόπιν παραπόνου/καταγγελίας, υπόθεση που αφορούσε στο πρόγραμμα «Με αγάπη Χριστιάνα», όπως αυτό μεταδόθηκε στις 8.9.2016, μεταξύ των ωρών 16:00 και 18:00.
ΑΠΟΦΑΣΗ / ΚΥΡΩΣΗ: Η Αρχή έκρινε ότι υπάρχουν παραβάσεις των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμων του 1998 μέχρι 2016 και των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Κανονισμών του 2000 (Κ.Δ.Π. 10/2000), σχετικά με:
- Τη μετάδοση προγράμματος, χωρίς αυτό να διέπεται από την αρχή του σεβασμού της προσωπικότητας και του ιδιωτικού βίου της πρώην συζύγου του φιλοξενούμενου στο πρόγραμμα και του ιδιωτικού βίου των παιδιών του φιλοξενούμενου (Διοικητικό πρόστιμο €1.400).
- Τη μετάδοση προγράμματος, χωρίς o οργανισμός να διασφαλίσει σεβασμό προς την προσωπικότητα και τον ιδιωτικό βίο της πρώην συζύγου του φιλοξενούμενου στο πρόγραμμα και σεβασμό προς τον ιδιωτικό βίο των παιδιών του φιλοξενούμενου, για τους οποίους μεταδόθηκαν στοιχεία τέτοια που οδηγούν στην αναγνώριση της ταυτότητάς τους (Παράβαση χωρίς την επιβολή κύρωσης). 

Η Αρχή επέβαλε το διοικητικό πρόστιμο των €1.400.  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:   21.6.2017


16 Αυγούστου, 2017                                                 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ
ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΡ. 124/2016(2)
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «MEGA - TV ONE»
 
ΥΠΟΘΕΣΗ: Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου διερεύνησε αυτεπάγγελτα υπόθεση που αφορούσε στο πρόγραμμα «FAKATE TOUS 2», όπως αυτό μεταδόθηκε στις 3.10.2016, μεταξύ των ωρών 19:20–20:20.
ΑΠΟΦΑΣΗ / ΚΥΡΩΣΗ: Η Αρχή έκρινε ότι υπάρχουν παραβάσεις των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμων του 1998 μέχρι 2016 και των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Κανονισμών του 2000 (Κ.Δ.Π. 10/2000), σχετικά με:
- Τη μετάδοση προγράμματος, χωρίς αυτό να διέπεται από την αρχή της υψηλής ποιότητας (Προειδοποίηση).
- Τη μετάδοση προγράμματος, χωρίς αυτό να διέπεται από την αρχή της διαφύλαξης της ποιότητας της γλώσσας (Παράβαση χωρίς την επιβολή κύρωσης).
- Τη μετάδοση προγράμματος, χωρίς αυτό να διέπεται από την αρχή του σεβασμού της προσωπικότητας ή/και της υπόληψης του ατόμου (Προειδοποίηση).
- Τη μετάδοση προγράμματος, χωρίς να ληφθούν μέτρα, ώστε αυτό να ευρίσκεται στο ποιοτικό επίπεδο που επιβάλλει η κοινωνική αποστολή της τηλεόρασης και η πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας (Παράβαση χωρίς την επιβολή κύρωσης).
- Τη μετάδοση προγράμματος, χωρίς να διασφαλιστεί σεβασμός προς την προσωπικότητα ή/και την υπόληψη προσώπων, εκ των οποίων το όνομα ενός εξ’ αυτών μεταδόθηκε από τον οργανισμό ή/και έγιναν αναφορές σ' αυτά (Παράβαση χωρίς την επιβολή κύρωσης).
- Τη μετάδοση προγράμματος, χωρίς να ληφθούν μέτρα για τήρηση των γενικά παραδεκτών κανόνων της ευπρέπειας και της καλαισθησίας στη γλώσσα ή/και στη συμπεριφορά, ιδιαίτερα σε χρόνο κατά τον οποίο ενδεχομένως παρακολουθούσαν ανήλικοι (Προειδοποίηση).
- Τη μετάδοση προγράμματος, χωρίς να διασφαλιστεί ότι οι τηλεθεατές ήταν ενήμεροι σχετικά με το περιεχόμενο του προγράμματος που παρακολουθούσαν, το οποίο δεν ανταποκρινόταν στη σήμανση (Κ) που δόθηκε από τον οργανισμό (Προειδοποίηση).
- Τη μετάδοση προγράμματος, χωρίς να εξασφαλιστεί όπως το πρόγραμμα, το οποίο μεταδόθηκε εντός της οικογενειακής ζώνης ήταν κατάλληλο για όλο το κοινό, συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών κάτω των δεκαπέντε ετών (Προειδοποίηση).
- Τη μετάδοση προγράμματος, στο πλαίσιο του οποίου μεταδόθηκε υλικό το περιεχόμενο του οποίου δεν ανταποκρινόταν στη σήμανση/προειδοποίηση (Κ) που δόθηκε από τον οργανισμό (Παράβαση χωρίς την επιβολή κύρωσης).
- Τη μετάδοση προγράμματος, στο πλαίσιο του οποίου πρόσωπα για τα οποία έγιναν αναφορές δεν απήλαυσαν δίκαιης, ορθής και αξιοπρεπούς συμπεριφοράς (Παράβαση χωρίς την επιβολή κύρωσης).

Η Αρχή επέβαλε την κύρωση της Προειδοποίησης.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 29.3.2017


16 Αυγούστου, 2017          
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ
 
ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΡ. 132/2016(6)
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «EXTRA TV»
 
ΥΠΟΘΕΣΗ: Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου διερεύνησε αυτεπάγγελτα υπόθεση που αφορούσε σε παράθυρο τηλεαγοράς/ τηλεμπορικό παράθυρο, μήνυμα τηλεαγοράς/ τηλεμπορικό μήνυμα και σε διαφημίσεις των συστημάτων καθαρισμού νερού της εταιρείας Camelot Ιnternational (Imperial Maximum, Imperial Plus, ατομικό μπουκάλι Imperial), όπως αυτά μεταδόθηκαν από τον οργανισμό στις 31.8.2016, μεταξύ των ωρών 12:00 - 23:15.
ΑΠΟΦΑΣΗ / ΚΥΡΩΣΗ: Η Αρχή έκρινε ότι υπάρχουν παραβάσεις των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμων του 1998 μέχρι 2016 και του Κώδικα Διαφημίσεων, Τηλεμπορικών Μηνυμάτων και Προγραμμάτων Χορηγίας, όπως εκτίθεται στο Παράρτημα ΙΧ των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Κανονισμών του 2000 (Κ.Δ.Π 10/2000), σχετικά με:
- Τη μετάδοση παραθύρου τηλεαγοράς, το οποίο δεν διακρινόταν σαφώς ως τέτοιο (Διοικητικό Πρόστιμο €1.000).
- Τη μετάδοση διαφημίσεων, οι οποίες περιείχαν υπερβολικούς και ανυπόστατους ισχυρισμούς (Διοικητικό Πρόστιμο €400 x 3 παραβάσεις, σύνολο €1.200).
- Τη μετάδοση μηνύματος τηλεαγοράς/ τηλεμπορικού μηνύματος, το οποίο περιείχε υπερβολικούς και ανυπόστατους ισχυρισμούς (Διοικητικό Πρόστιμο €400).
- Τη μετάδοση διαφημίσεων, οι οποίες έκαναν άδικη αναφορά και δυσφημούσαν άλλα προϊόντα και συγκεκριμένα τα εμφιαλωμένα νερά (Παραβάσεις χωρίς την επιβολή κύρωσης).
- Τη μετάδοση διαφημίσεων, οι οποίες εκμεταλλεύτηκαν το αίσθημα φόβου (Διοικητικό Πρόστιμο €500 x 2 παραβάσεις, σύνολο €1.000).
- Τη μετάδοση διαφημίσεων, οι οποίες παρουσίαζαν με λόγια και οπτικά, προσφορές της εταιρείας του διαφημιζόμενου είδους (προϊόντος) με τρόπο που άμεσα ή συμπερασματικά δημιουργούν λανθασμένες εντυπώσεις (Παραβάσεις χωρίς την επιβολή κύρωσης).
- Τη μετάδοση διαφημίσεων, οι οποίες περιείχαν δυσφημιστικές αναφορές σε άλλα προϊόντα και συγκεκριμένα στα εμφιαλωμένα νερά και στο νερό της βρύσης (Παραβάσεις χωρίς την επιβολή κύρωσης).
- Τη μετάδοση διαφημίσεων, οι οποίες περιείχαν τις λέξεις «εγγύηση» και «εγγυημένα», χωρίς οι πλήρεις όροι να αναφέρονται καθαρά στις διαφημίσεις (Διοικητικό Πρόστιμο €300 x 3 παραβάσεις, σύνολο €900 ).
- Τη μετάδοση τηλεμπορικού “παραθύρου”, χωρίς να αναγνωρίζεται με οπτικά και ακουστικά μέσα στην αρχή και στο τέλος του “παραθύρου” (Παράβαση χωρίς την επιβολή κύρωσης).
Η Αρχή επέβαλε το συνολικό διοικητικό πρόστιμο των €4.500.
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 7.6.2017


16 Αυγούστου, 2017                
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΡ. 134/2016(57-1)
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «CAPITAL TV»

ΥΠΟΘΕΣΗ: Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου διερεύνησε αυτεπάγγελτα υπόθεση που αφορούσε στο πρόγραμμα «Αποκαλυπτικά», όπως αυτό μεταδόθηκε στις 6.11.2016 μεταξύ των ωρών 13:40 και 17:00.
ΑΠΟΦΑΣΗ / ΚΥΡΩΣΗ: Η Αρχή έκρινε ότι υπάρχουν παραβάσεις των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμων του 1998 μέχρι 2016 και των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Κανονισμών του 2000 (Κ.Δ.Π. 10/2000), σχετικά με:
- Τη μετάδοση προγράμματος, το οποίο περιείχε οπτική και λεκτική αναφορά στον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Χρυσόστομο Β’, χωρίς το πρόγραμμα να διέπεται από την αρχή του σεβασμού της προσωπικότητας, της υπόληψης και του ιδιωτικού βίου του Αρχιεπισκόπου (Παράβαση χωρίς την επιβολή κύρωσης).
- Τη μετάδοση προγράμματος, το οποίο περιείχε οπτική και λεκτική αναφορά στον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Χρυσόστομο Β’, χωρίς να διασφαλιστεί σεβασμός προς την προσωπικότητα, την τιμή, την υπόληψη και τον ιδιωτικό βίο του Αρχιεπισκόπου, η εικόνα του οποίου εμφανίστηκε στην οθόνη και το όνομα του οποίου μεταδόθηκε από τον οργανισμό (Διοικητικό Πρόστιμο €2.000).
- Τη μετάδοση προγράμματος, το οποίο περιείχε οπτική και λεκτική αναφορά στον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Χρυσόστομο Β’, χωρίς ο Αρχιεπίσκοπος, στον οποίο έγινε η αναφορά, να απολαύσει δίκαιης, ορθής και αξιοπρεπούς συμπεριφοράς (Προειδοποίηση).
- Τη μετάδοση προγράμματος, στο οποίο αλλοιώθηκαν οι απόψεις του Αρχιεπισκόπου Κύπρου Χρυσοστόμου Β’ (Διοικητικό Πρόστιμο €1.000).
 
Η Αρχή επέβαλε την κύρωση της Προειδοποίησης και το συνολικό διοικητικό πρόστιμο των €3.000

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:   29.5.2017


16 Αυγούστου, 2017                                                                    
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ
ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΡ. 135/2016(16)
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΡΑΔΙΟ ΣΦΑΙΡΑ»
 
ΥΠΟΘΕΣΗ: Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου διερεύνησε κατόπιν παραπόνου / καταγγελίας υπόθεση που αφορούσε στο πρόγραμμα «Breakfast στον Sfera», όπως αυτό μεταδόθηκε στις 4.11.2016, μεταξύ των ωρών 07.00 - 10.00.
ΑΠΟΦΑΣΗ / ΚΥΡΩΣΗ: Η Αρχή έκρινε ότι υπάρχουν παραβάσεις των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμων του 1998 μέχρι 2016 και των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Κανονισμών του 2000 (Κ.Δ.Π 10/2000), σχετικά με:
- Τη μετάδοση προγράμματος, χωρίς αυτό να διέπεται από την αρχή του σεβασμού της προσωπικότητας και της υπόληψης του Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ. Χρυσόστομου Β΄ (Διοικητικό Πρόστιμο €1.000).
- Τη μετάδοση προγράμματος, χωρίς ο οργανισμός να διασφαλίσει σεβασμό προς την προσωπικότητα, την τιμή, την υπόληψη και την επαγγελματική δραστηριότητα του Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ. Χρυσοστόμου Β΄, το όνομα του οποίου μεταδόθηκε από τον οργανισμό (Παράβαση χωρίς την επιβολή κύρωσης).
- Τη μετάδοση προγράμματος, κατά τη διάρκεια του οποίου, ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. Χρυσόστομος Β΄, ο οποίος αναφέρθηκε στο πρόγραμμα, δεν απήλαυσε δίκαιης, ορθής και αξιοπρεπούς συμπεριφοράς (Παράβαση χωρίς την επιβολή κύρωσης).
 
Η Αρχή επέβαλε το διοικητικό πρόστιμο των €1.000.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:   28.6.2017                         
 


16 Αυγούστου, 2017             
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ
ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΡ. 136/2016(57-1)
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «CAPITAL TV»
 
ΥΠΟΘΕΣΗ: Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου διερεύνησε αυτεπάγγελτα υπόθεση που αφορούσε στην παράλειψη μετάδοσης ειδικού δελτίου ειδήσεων καταληπτού από κωφά άτομα, στις 27 & 30.11.2016, μεταξύ των ωρών 18:00 - 22:00.
ΑΠΟΦΑΣΗ / ΚΥΡΩΣΗ: Η Αρχή έκρινε ότι υπάρχουν παραβάσεις των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμων του 1998 μέχρι 2016 σχετικά με:
- Τη μη μετάδοση ειδικού δελτίου ειδήσεων καταληπτού από κωφά άτομα.

Η Αρχή επέβαλε για τα πιο πάνω το συνολικό διοικητικό πρόστιμο των €1.000.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:   7.6.2017

 
16 Αυγούστου, 2017 
           ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΡ. 137/2016(6)
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «EXTRA TV»
 
ΥΠΟΘΕΣΗ: Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου διερεύνησε αυτεπάγγελτα υπόθεση που αφορούσε στη παράλειψη μετάδοσης ειδικού δελτίου ειδήσεων καταληπτού από κωφά άτομα, στις 27 & 30.11.2016, μεταξύ των ωρών 18:00 - 22:00.
ΑΠΟΦΑΣΗ / ΚΥΡΩΣΗ: Η Αρχή έκρινε ότι υπάρχουν παραβάσεις των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμων του 1998 μέχρι 2016 σχετικά με:
- Τη μη μετάδοση ειδικού δελτίου ειδήσεων καταληπτού από κωφά άτομα.

Η Αρχή επέβαλε για τα πιο πάνω το συνολικό διοικητικό πρόστιμο των €2.000.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:   7.6.2017