30/08/2017

Διορισμός νέου Προέδρου, Αντιπροέδρου και Μέλους της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου

Δ.Τ. 5/2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Θέμα: Διορισμός νέου Προέδρου, Αντιπροέδρου και Μέλους της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου

Το Υπουργικό Συμβούλιο με απόφασή του, ημερομ. 29 Αυγούστου 2017, διόρισε την κ. Ρόνα Πετρή Κασάπη, νυν αντιπρόεδρο της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, στη θέση του Προέδρου, σε αντικατάσταση του κ. Αλέκου Ευαγγέλου, ο οποίος παραιτήθηκε. Επίσης, με την ίδια απόφασή του το Υπουργικό Συμβούλιο διόρισε το νυν μέλος της Αρχής κ. Ξενοφώντα Χαραλάμπους στη θέση του Αντιπροέδρου, σε αντικατάσταση της κ. Κασάπη και την κ. Μαρία Κούσιου ως νέο μέλος της Αρχής, σε αντικατάσταση του κ. Χαραλάμπους.

   Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου
      Λευκωσία, 30 Αυγούστου 2017