12/09/2017

Έκδοση Αποφάσεων για 15 υποθέσεις σχετικά με παραβάσεις της Νομοθεσίας


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η   Τ Υ Π Ο Υ

Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου ανακοινώνει ότι εξέδωσε αποφάσεις για  15 υποθέσεις σχετικά με παραβάσεις των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμων του 1998 μέχρι 2016 και των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Κανονισμών του 2000 (Κ.Δ.Π. 10/2000).
 
Οι υποθέσεις αφορούν 65 παραβάσεις σε θέματα που σχετίζονται με:

1. Ανθρώπινα δικαιώματα, σεβασμός στην προσωπικότητα, τιμή, υπόληψη, ιδιωτική ζωή / όλοι απολαύουν δίκαιης, ορθής, αξιοπρεπούς συμπεριφοράς / δικαίωμα απάντησης / αξιοπρέπεια των δύο φύλων, φυλετικών, εθνικών, θρησκευτικών ομάδων ή ατόμων με ειδικές ανάγκες.(9 παραβάσεις)
2. Ακρίβεια, αντικειμενικότητα, πολυφωνία, πολυμέρεια και ισότιμη μεταχείριση (2 παραβάσεις)  
3. Διαφημίσεις / τηλεμπορία – συχνότητα, διάρκεια, μεμονωμένες διαφημίσεις, αναλογία, χωρίς να διακρίνονται σαφώς(1 παράβαση)
4. Διαφημίσεις / τηλεμπορία – περιεχόμενο,  παρακίνηση για αγορά προϊόντων / διαφημίσεις παιδικών παιχνιδιών σε ώρα που απαγορεύεται από την Νομοθεσία / Απαράδεκτα προς διαφήμιση προϊόντα.(18 παραβάσεις)
5. Συγκαλυμμένη διαφήμιση / διαφήμιση προϊόντων ή υπηρεσιών από δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια ενημερωτικών εκπομπών.(2 παραβάσεις)
6. Σήμανση / προειδοποίηση / οικογενειακή ζώνη (5 παραβάσεις)

7. Ο οργανισμός δεν έλαβε μέτρα για την τήρηση των γενικά παραδεκτών κανόνων της ευπρέπειας και της καλαισθησίας στη γλώσσα και στη συμπεριφορά(5 παραβάσεις)
8. Χρήση γλώσσας με τρόπο που θίγει τις ευαισθησίες και την αξιοπρέπεια ομάδων (1 παράβαση)
  
9. Ακατάλληλο λεκτικό / οπτικό υλικό (σκηνές ερωτικού περιεχομένου και βίας όπως π.χ. σκηνές υπερβολικής / αναίτιας βίας, σκηνές ακατάλληλου σεξουαλικού περιεχομένου, αυτοκτονία, κ.α.)(13 παραβάσεις)
10. Παραπλάνηση κοινού / αλλοίωση των απόψεων και θέσεων προσώπου όπως εκφράστηκαν σε πρόγραμμα(1 παράβαση)
11. Ποιότητα / κοινωνική αποστολή (8 παραβάσεις)

Στις πιο πάνω υποθέσεις επιβλήθηκαν, η κύρωση της  Προειδοποίησης σε 5 υποθέσεις και συνολικό Διοικητικό Πρόστιμο € 29,500 σε 10 υποθέσεις.
 
Επισυνάπτονται λεπτομέρειες για κάθε υπόθεση.

Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου
12 Σεπτεμβρίου 2017
Αρ. Φακ. 5.9.01.1

*** το πλήρες κείμενο των αποφάσεων βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Αρχής:
www.crta.org.cy


12 Σεπτεμβρίου, 2017                                 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΡ. 1/2017 (92)
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
«ALPHA ΚΥΠΡΟΥ»

ΥΠΟΘΕΣΗ: Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου διερεύνησε αυτεπάγγελτα υπόθεση που αφορούσε στο πρόγραμμα «με αγάπη Χριστιάνα», όπως αυτό μεταδόθηκε στις 2.11.2016, μεταξύ των ωρών 15:55–18:30.

ΑΠΟΦΑΣΗ / ΚΥΡΩΣΗ: Η Αρχή έκρινε ότι υπάρχουν παραβάσεις των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμων του 1998 μέχρι 2016 και του Κώδικα Διαφημίσεων, Τηλεμπορικών Μηνυμάτων και Προγραμμάτων Χορηγίας, όπως εκτίθεται στο Παράρτημα ΙΧ των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Κανονισμών του 2000 (Κ.Δ.Π. 10/2000), σχετικά με:

-Τη μετάδοση συγκαλυμμένης οπτικοακουστικής εμπορικής ανακοίνωσης (Διοικητικό Πρόστιμο €375).

-Τη μετάδοση προγράμματος στο πλαίσιο του οποίου έγινε παρακίνηση για αγορά υπηρεσιών τρίτου με αναφορές στα χαρακτηριστικά ή/και δίνοντας πληροφορίες για τον τρόπο ή τόπο αγοράς τους (Διοικητικό Πρόστιμο €375).


Η Αρχή επέβαλε το συνολικό διοικητικό πρόστιμο των €750. 


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 5.7.2017


12 Σεπτεμβρίου, 2017                                            

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ


ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΡ. 8/2017(57-1)
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «CAPITAL TV»


ΥΠΟΘΕΣΗ: Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου διερεύνησε αυτεπάγγελτα υπόθεση που αφορούσε στο πρόγραμμα «ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ», όπως αυτό μεταδόθηκε στις 27.11.2016, μεταξύ των ωρών 13:30 - 17:00.

ΑΠΟΦΑΣΗ / ΚΥΡΩΣΗ: Η Αρχή έκρινε ότι υπάρχουν παραβάσεις των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμων του 1998 μέχρι 2016, σχετικά με:

- Τη μετάδοση εκπομπής η οποία δεν διεπόταν από την αρχή της υψηλής ποιότητας (Διοικητικό Πρόστιμο €500).
- Τη μετάδοση τηλεοπτικής διαφήμισης και τηλεαγοράς οι οποίες δεν ήταν είναι αναγνωρίσιμες και διακριτές από το συντακτικό περιεχόμενο, αφού δεν να διασφαλίστηκε ότι διακρίνονταν σαφώς από τα  άλλα μέρη της υπηρεσίας του προγράμματος μέσω οπτικών ή/και ακουστικών ή/και χωρικών μέσων. (Διοικητικό Πρόστιμο €500).

Η Αρχή επέβαλε για τα πιο πάνω το συνολικό διοικητικό πρόστιμο των €1000.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 5.7.2017


  12 Σεπτεμβρίου, 2017                                        

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΡ. 14/2017(57-1)
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «CAPITAL TV»

ΥΠΟΘΕΣΗ: Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου διερεύνησε αυτεπάγγελτα υπόθεση που αφορούσε στη μετάδοση του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων, όπως αυτό μεταδόθηκε στις 20.12.2016, μεταξύ των ωρών 19.00-20.00 αναφορικά με τη μετάδοση της είδησης της δολοφονίας του Ρώσου Πρέσβη στην Άγκυρα.

ΑΠΟΦΑΣΗ / ΚΥΡΩΣΗ: Η Αρχή έκρινε ότι υπάρχει παράβαση των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμων του 1998 μέχρι 2016 σχετικά με:

- Τη μετάδοση σκηνής βίας, που ενδεχομένως να βλάψει σοβαρά τη σωματική, την πνευματική ή την ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων, χωρίς να προηγηθεί ακουστική προειδοποίηση ή να αναγνωρίζεται από την παρουσία ενός οπτικού συμβόλου καθ’ όλη τη διάρκεια της.

Η Αρχή επέβαλε για το πιο πάνω το διοικητικό πρόστιμο των €250.


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 5.7.2017


12 Σεπτεμβρίου, 2017                                             

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΡ. 16/2017(1)
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ANTENNA TV»


ΥΠΟΘΕΣΗ: Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου διερεύνησε αυτεπάγγελτα υπόθεση που αφορούσε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του οργανισμού όπως αυτό μεταδόθηκε στις 19.12.2016, μεταξύ των ωρών 20:00 - 21:00.

ΑΠΟΦΑΣΗ / ΚΥΡΩΣΗ: Η Αρχή έκρινε ότι υπάρχει παράβαση των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμων του 1998 μέχρι 2016, σχετικά με:

- Τη μετάδοση προγράμματος το οποίο ενδέχεται να βλάψει σοβαρά τη σωματική, την πνευματική ή την ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων (Διοικητικό Πρόστιμο €1,250).

Η Αρχή επέβαλε για το πιο πάνω το διοικητικό πρόστιμο των €1,250.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 5.7.2017


12 Σεπτεμβρίου, 2017                                             

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ


ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΡ. 20/2017(3)
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ANTENNA TV»


ΥΠΟΘΕΣΗ: Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου διερεύνησε αυτεπάγγελτα υπόθεση που αφορούσε στην προβολή διαφημίσεων παιδικών παιχνιδιών, όπως αυτές μεταδόθηκαν στις 17 – 23.12.2016, μεταξύ των ωρών 10:00-12:00 και 17:00-23:00.

ΑΠΟΦΑΣΗ / ΚΥΡΩΣΗ: Η Αρχή έκρινε ότι υπάρχουν παραβάσεις των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμων του 1998 μέχρι 2016 σχετικά με:

 Τη μετάδοση τηλεοπτικής διαφήμισης παιδικών παιχνιδιών, σε ώρα που απαγορεύεται από το Νόμο (11 παραβάσεις).


Η Αρχή επέβαλε το συνολικό διοικητικό πρόστιμο των €4.500


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 12.7.2017


12 Σεπτεμβρίου, 2017                                             

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ


ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΡ. 21/2017(3)
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «SIGMA TV»


ΥΠΟΘΕΣΗ: Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου διερεύνησε αυτεπάγγελτα υπόθεση που αφορούσε στην προβολή διαφημίσεων παιδικών παιχνιδιών, όπως αυτές μεταδόθηκαν στις 17 – 23.12.2016, μεταξύ των ωρών 10:00-12:00 και 17:00-23:00.

ΑΠΟΦΑΣΗ / ΚΥΡΩΣΗ: Η Αρχή έκρινε ότι υπάρχουν παραβάσεις των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμων του 1998 μέχρι 2016 σχετικά με:

 Τη μετάδοση τηλεοπτικής διαφήμισης παιδικών παιχνιδιών, σε ώρα που απαγορεύεται από το Νόμο (6 παραβάσεις).


Η Αρχή επέβαλε το συνολικό διοικητικό πρόστιμο των €2.750


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 12.7.2017


12 Σεπτεμβρίου, 2017                                  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΡ. 25/2017(1)
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΑΝΤΕΝΝΑ TV»

ΥΠΟΘΕΣΗ: Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου διερεύνησε αυτεπάγγελτα υπόθεση που αφορούσε στη μετάδοση επεισοδίου της σειράς «Δίδυμα Φεγγάρια», όπως αυτό μεταδόθηκε στις 25.1.2017, μεταξύ των ωρών 16.40-17.40.

ΑΠΟΦΑΣΗ / ΚΥΡΩΣΗ: Η Αρχή έκρινε ότι υπάρχουν παραβάσεις των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμων του 1998 μέχρι 2016 και των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Κανονισμών (ΚΔΠ 10/2000) σχετικά με:
- Τη μετάδοση σκηνών βίας, που ενδεχομένως να βλάψουν σοβαρά τη σωματική, την πνευματική ή την ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων. (Διοικητικό Πρόστιμο €3,000)
- Τη μετάδοση σκηνών βίας, ακατάλληλων για ανηλίκους χωρίς ο οργανισμός να διασφαλίσει ότι οι τηλεθεατές είναι ενήμεροι σχετικά με το περιεχόμενο του εν λόγω προγράμματος. (Διοικητικό Πρόστιμο €1,000)
- Τη μετάδοση σκηνών βίας, εντός οικογενειακής ζώνης χωρίς ο οργανισμός να εξασφαλίσει ώστε το πρόγραμμα να είναι κατάλληλο για όλο το κοινό, συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών κάτω των δεκαπέντε ετών. (Παράβαση χωρίς κύρωση)
- Τη μετάδοση σκηνών βίας, ακατάλληλων για ανηλίκους, χωρίς η οπτική και ακουστική προειδοποίηση (Κ) που δόθηκε από τον οργανισμό να ανταποκρίνεται στο περιεχόμενο του επεισοδίου. (Παράβαση χωρίς κύρωση)

Η Αρχή επέβαλε για τα πιο πάνω το διοικητικό πρόστιμο των €4,000.


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 12.7.2017


12 Σεπτεμβρίου, 2017                                          

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΡ. 33/2017(32)
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «KISS FM»

ΥΠΟΘΕΣΗ: Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου διερεύνησε αυτεπάγγελτα υπόθεση που αφορούσε στο λεκτικό του αγγλόφωνου τραγουδιού «Thrift shop», όπως αυτό μεταδόθηκε στις 22.1.2017, μεταξύ των ωρών 17:35 – 17:45.

ΑΠΟΦΑΣΗ / ΚΥΡΩΣΗ: Η Αρχή έκρινε ότι υπάρχουν παραβάσεις των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμων του 1998 μέχρι 2016 και των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Κανονισμών του 2000 (Κ.Δ.Π. 10/2000) σχετικά με:

 Τη μετάδοση λεκτικού που δεν διεπόταν από την αρχή της ψηλής ποιότητας.
 Τη μετάδοση λεκτικού που δεν διεπόταν από την αρχή της διαφύλαξης της ποιότητας της γλώσσας.
 Τη μετάδοση λεκτικού που δεν ευρισκόταν στο ποιοτικό επίπεδο που επιβάλλει η κοινωνική αποστολή του ραδιοφώνου (και της τηλεόρασης) και η πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας.
 Τη μετάδοση λεκτικού, εντός οικογενειακής ζώνης, χωρίς να ληφθούν μέτρα για την τήρηση των γενικά παραδεκτών κανόνων της ευπρέπειας και της καλαισθησίας στη γλώσσα και στη συμπεριφορά, λαμβάνοντας  υπόψη το είδος και το πλαίσιο της εκπομπής και ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό μεταδόθηκε σε χρόνο κατά τον οποίο ενδεχομένως παρακολουθούσαν ανήλικοι.
 Τη μετάδοση λεκτικού, εντός οικογενειακής ζώνης, το οποίο περιείχε βωμολοχίες.

Η Αρχή επέβαλε για τα πιο πάνω την κύρωση της Προειδοποίησης.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 7.6.2017


 12 Σεπτεμβρίου, 2017                                            

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΡ. 34/2017(32)
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «KISS FM»

ΥΠΟΘΕΣΗ: Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου διερεύνησε αυτεπάγγελτα υπόθεση που αφορούσε στο λεκτικό του αγγλόφωνου τραγουδιού «Other people», όπως αυτό μεταδόθηκε στις 25.1.2017, μεταξύ των ωρών 18:15 – 18:25.

ΑΠΟΦΑΣΗ / ΚΥΡΩΣΗ: Η Αρχή έκρινε ότι υπάρχουν παραβάσεις των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμων του 1998 μέχρι 2016 και των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Κανονισμών του 2000 (Κ.Δ.Π. 10/2000) σχετικά με:

 Τη μετάδοση λεκτικού που δεν διεπόταν από την αρχή της διαφύλαξης της ποιότητας της γλώσσας.
 Τη μετάδοση λεκτικού, εντός οικογενειακής ζώνης, το οποίο περιείχε βωμολοχίες.

 

Η Αρχή επέβαλε για τα πιο πάνω την κύρωση της Προειδοποίησης.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 7.6.201712 Σεπτεμβρίου, 2017    

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ


ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΡ. 36/2017(6)
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ALL. STAR CHANNEL» (πρώην «EXTRATV»)


ΥΠΟΘΕΣΗ:Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου διερεύνησε αυτεπάγγελτα  υπόθεση που αφορούσε σε ενημερωτικό πρόγραμμα, όπως μεταδόθηκε από τον εν λόγω τηλεοπτικό οργανισμό, στις 23/3/2017 και 24/3/2017 μεταξύ των ωρών 20:40 – 21:40 και 21:00 – 22:45, αντίστοιχα.

ΑΠΟΦΑΣΗ / ΚΥΡΩΣΗ: Η Αρχή έκρινε ότι υπάρχουν παραβάσεις των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμων του 1998 μέχρι 2016 και των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Κανονισμών του 2000 (Κ.Δ.Π. 10/2000), σχετικά με:

- Τη μετάδοση προγράμματος, χωρίς αυτό να διέπεται από την αρχή της υψηλής ποιότητας (δύο παραβάσεις – Διοικητικό πρόστιμο €500 για κάθε παράβαση)
- Τη μετάδοση προγράμματος, χωρίς αυτό να διαφυλάττει την ποιότητα της γλώσσας (δύο παραβάσεις – Διοικητικό πρόστιμο €500 για κάθε παράβαση)
- Τη μετάδοση προγράμματος, χωρίς αυτό να διέπεται από την αρχή του σεβασμού της προσωπικότητας και της υπόληψης του ιδιωτικού βίου του ατόμου (δύο παραβάσεις – Διοικητικό πρόστιμο €2.500 για κάθε παράβαση).
- Τη μετάδοση επικαιρικού προγράμματος, χωρίς αυτό να χαρακτηρίζεται από αντικειμενικότητα και πολυφωνία για θέματα που απασχολούν την κοινή γνώμη (δύο παραβάσεις – Διοικητικό πρόστιμο €500 για κάθε παράβαση).
- Τη μετάδοση προγράμματος, στο οποίο χρησιμοποιήθηκε τεχνική που απευθύνεται στο υποσυνείδητο (Σύσταση).
- Τη μετάδοση προγράμματος, χωρίς να βρίσκεται στο ποιοτικό επίπεδο που επιβάλλει η κοινωνική αποστολή της τηλεόρασης και η πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας (μια παράβαση – Διοικητικό πρόστιμο €500).
- Τη μετάδοση προγράμματος, χωρίς ο οργανισμός να τηρήσει τους γενικά παραδεκτούς κανόνες της ευπρέπειας και της καλαισθησίας στη γλώσσα (μια παράβαση – δεν επεβλήθη κύρωση λόγω ομοιότητας των γεγονότων και των συστατικών στοιχείων).
- Τη μετάδοση προγράμματος, στο οποίο έγινε χρήση της γλώσσας με τρόπο που μπορεί να θίξει τις ευασθησίες πολτικών, φυλετικών ή άλλων κοινωνικών ομάδων (μια παράβαση – Διοικητικό πρόστιμο €500).
- Τη μετάδοση προγράμματος, κατά τη διάρκεια του οποίου, πρόσωπα που αναφέρονται σε αυτό δεν απήλαυσαν δίκαιης, ορθής και αξιοπρεπούς συμπεριφοράς (δύο παραβάσεις – Διοικητικό πρόστιμο €500 για κάθε παράβαση).

Η Αρχή επέβαλε  για τα πιο πάνω το συνολικό διοικητικό πρόστιμο των €10.000. 


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:   19.7.2017


 

12 Σεπτεμβρίου, 2017                                             

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ


ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΡ. 45/2017(2)
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «MEGAONE»


ΥΠΟΘΕΣΗ: Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου διερεύνησε αυτεπάγγελτα υπόθεση που αφορούσε στο πρόγραμμα «Όλα για Σένα», όπως αυτό μεταδόθηκε στις 9.3.2017, μεταξύ των ωρών 16:00 - 17:00.

ΑΠΟΦΑΣΗ / ΚΥΡΩΣΗ: Η Αρχή έκρινε ότι υπάρχει παράβαση των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Κανονισμών του 2000 (Κ.Δ.Π. 10/2000), σχετικά με:

- Τη μη τήρηση των γενικά παραδεκτών κανόνων της ευπρέπειας και της καλαισθησίας στη γλώσσα και στη συμπεριφορά, λαμβάνοντας υπόψη το είδος και το πλαίσιο της εκάστοτε εκπομπή, σε χρόνο κατά τον οποίο ενδεχομένως παρακολουθούσαν ανήλικοι.

Η Αρχή επέβαλε για το πιο πάνω την κύρωση της Προειδοποίησης.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 5.7.2017


 

12 Σεπτεμβρίου, 2017                                                             

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ


ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΡ. 47/2017(2)
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «MEGAONE»

ΥΠΟΘΕΣΗ: Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου διερεύνησε αυτεπάγγελτα υπόθεση που αφορούσε στο πρόγραμμα “DanSing Junior 2” του εν λόγω οργανισμού, όπως αυτό μεταδόθηκε στις 18.12.2016 μεταξύ των ωρών 18:40 – 20:20.

ΑΠΟΦΑΣΗ / ΚΥΡΩΣΗ: Η Αρχή έκρινε ότι υπάρχει παράβαση των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Κανονισμών του 2000 (Κ.Δ.Π 10/2000), σχετικά με:

- Πρόγραμμα που περιείχε διαγωνισμό, που παραπλανούσε τους τηλεθεατές.


Η Αρχή επέβαλε για το πιο πάνω το διοικητικό πρόστιμο των €3.500.

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 12.7.2017


12 Σεπτεμβρίου, 2017                    

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΡ. 49/2017 (92)
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ALPHA ΚΥΠΡΟΥ»

ΥΠΟΘΕΣΗ: Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου διερεύνησε αυτεπάγγελτα υπόθεση που αφορούσε στο πρόγραμμα «ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ Άλλη Μέρα», όπως αυτό μεταδόθηκε στις 25/1/2017, μεταξύ των ωρών 6:35-9:15, με τη σήμανση (Κ).

ΑΠΟΦΑΣΗ / ΚΥΡΩΣΗ: Η Αρχή έκρινε ότι υπάρχουν παραβάσεις των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Κανονισμών του 2000 (Κ.Δ.Π. 10/2000), σχετικά με:

- Τη μετάδοση προγράμματος χωρίς να διασφαλιστεί ότι οι τηλεθεατές ήταν ενήμεροι σχετικά με το περιεχόμενο του προγράμματος που παρακολουθούσαν, το οποίο δεν ανταποκρινόταν στη σήμανση που δόθηκε από τον οργανισμό (Προειδοποίηση)

- Τη μετάδοση προγράμματος χωρίς να εξασφαλιστεί όπως το πρόγραμμα το οποίο μεταδόθηκε εντός της οικογενειακής ζώνης ήταν κατάλληλο για όλο το κοινό, συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών κάτω των δεκαπέντε ετών (Προειδοποίηση)

- Τη μετάδοση προγράμματος χωρίς η σήμανση / προειδοποίηση που δόθηκε να ανταποκρίνεται στο περιεχόμενό του (Παράβαση χωρίς την επιβολή κύρωσης).

 

Η Αρχή επέβαλε για τα πιο πάνω την κύρωση της Προειδοποίησης.


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 19.7.2017


12 Σεπτεμβρίου, 2017                                 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ


ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΡ. 64/2017(37)
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΣΤ. ΚΑΝΑΛΙ ΕΞΙ»

ΥΠΟΘΕΣΗ: Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου διερεύνησε αυτεπάγγελτα υπόθεση που αφορούσε στο αθλητικό πρόγραμμα του εν λόγω οργανισμού, όπως αυτό μεταδόθηκε στις 23.2.2017, μεταξύ των ωρών 13:40 - 15:00.

ΑΠΟΦΑΣΗ / ΚΥΡΩΣΗ: Η Αρχή έκρινε ότι υπάρχει παράβαση των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Κανονισμών του 2000 (Κ.Δ.Π 10/2000), σχετικά με τη:

- Μετάδοση προγράμματος, εντός οικογενειακής ζώνης, χωρίς ο οργανισμός να λάβει μέτρα για την τήρηση των γενικά παραδεκτών κανόνων της ευπρέπειας και της καλαισθησίας στη γλώσσα.

 

Η Αρχή επέβαλε για το πιο πάνω την κύρωση της Προειδοποίησης.

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 19.7.2017


12 Σεπτεμβρίου, 2017                                             

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ


ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΡ. 104/2016(2)
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «MEGAONE»

ΥΠΟΘΕΣΗ: Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου διερεύνησε αυτεπάγγελτα υπόθεση που αφορούσε στο πρόγραμμα «Ενημέρωση τώρα», όπως αυτό μεταδόθηκε στις 6.9.2016, μεταξύ των ωρών 11:00 - 13:15.

ΑΠΟΦΑΣΗ / ΚΥΡΩΣΗ: Η Αρχή έκρινε ότι υπάρχουν παραβάσεις των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμων του 1998 μέχρι 2016 και των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Κανονισμών του 2000 (Κ.Δ.Π. 10/2000) σχετικά με:
- Τη μετάδοση ρεπορτάζ για την ευθανασία, που περιείχε σκηνές που ενδέχεται να έχουν βλάψει σοβαρά τη σωματική, πνευματική ή την ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων (Διοικητικό Πρόστιμο €700).
- Τη μετάδοση ρεπορτάζ για την ευθανασία, χωρίς οι τηλεθεατές να είναι ενήμεροι σχετικά με το περιεχόμενο του προγράμματος που παρακολουθούσαν (Διοικητικό Πρόστιμο €400).
- Τη μετάδοση, εντός της οικογενειακής ζώνης, ρεπορτάζ για την ευθανασία, χωρίς να είναι κατάλληλο για όλο το κοινό, συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών κάτω των δεκαπέντε ετών (Διοικητικό Πρόστιμο €200).
- Την μετάδοση ρεπορτάζ για την ευθανασία, με αποτέλεσμα η οπτική και ακουστική προειδοποίηση (Κ) που δόθηκε από τον οργανισμό, να μην ανταποκρίνεται στο περιεχόμενο του προγράμματος (Παράβαση χωρίς την επιβολή κύρωσης).
- Τη μετάδοση ρεπορτάζ για την ευθανασία, χωρίς οι ακατάλληλες για ανήλικους σκηνές ή/ και οι που πιθανό να θίγουν τις ευαισθησίες των τηλεθεατών, που αυτό περιείχε, να είναι σύντομες και να υπάρχει οπτική και ακουστική προειδοποίηση (Διοικητικό Πρόστιμο €200)

Η Αρχή επέβαλε για τα πιο πάνω το συνολικό διοικητικό πρόστιμο των €1.500.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 28.6.2017