05/12/2017

Εγκύκλιος της Αρχής με θέμα τη μετάδοση κοινωφελών μηνυμάτων σχετικά με την Εκστρατεία για την Οδική Ασφάλεια του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Εγκύκλιος Αρ. 12/2017