18/12/2017

Η Αρχή δέχεται αιτήσεις για ίδρυση, εγκατάσταση και λειτουργία ενός μικρού τοπικού ραδιοφωνικού οργανισμού για την πόλη / επαρχία Λεμεσού (περιοχή Πισσουρίου)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, με βάση τις διαθέσιμες συχνότητες που περιλαμβάνονται στο τελικό αναθεωρημένο Εθνικό Σχέδιο Ραδιοφωνικής Κάλυψης, δέχεται αιτήσεις για ίδρυση, εγκατάσταση και λειτουργία ενός (1) μικρού τοπικού ραδιοφωνικού οργανισμού για την πόλη/ επαρχία Λεμεσού (περιοχή Πισσουρίου).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν, στα Γραφεία της Αρχής,  συμπληρωμένα τα έντυπα των σχετικών αιτήσεων, και να καταβάλουν το ανάλογο τέλος εξέτασης αίτησης για μικρό τοπικό ραδιοφωνικό οργανισμό, ήτοι 341, 72  Eυρώ μέχρι τις 12 μ.μ. της  29ης Μαρτίου 2018.

Έντυπα αιτήσεων καθώς επίσης και αντίγραφα των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμων του 1998 μέχρι 2017 των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Κανονισμών Κ.Δ.Π. 10/2000 και / ή άλλα στοιχεία που αφορούν στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, μπορούν να παραλαμβάνονται είτε από το διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της Αρχής στο www.crta.org.cy είτε από τα Γραφεία της Αρχής (Λεωφόρος Αθαλάσσας, Αρ. 42, Στρόβολος, Λευκωσία) καθημερινά (Δευτέρα – Παρασκευή) από τις 7:30 π.μ. μέχρι τις 2:00 μ.μ.).

Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου