18/06/2018

Συμμετοχή της Κύπρου στην 59η Συνάντηση του Εκτελεστικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Οπτικοακουστικού Παρατηρητηρίου (European Audiovisual Observatory)

Δ.Τ. 12/2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Θέμα: Συμμετοχή της Κύπρου στην 59η Συνάντηση του Εκτελεστικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Οπτικοακουστικού Παρατηρητηρίου (European Audiovisual Observatory)

Ο Διευθυντής της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, κ. Νεόφυτος Επαμεινώνδας, συμμετείχε με την ιδιότητά του ως εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας, στην 59η Συνάντηση του Εκτελεστικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Οπτικοακουστικού Παρατηρητηρίου (European Audiovisual Observatory), που έγινε στο Παρίσι, στις 6 Ιουνίου 2018.

Το Ευρωπαϊκό Οπτικοακουστικό Παρατηρητήριο, το οποίο λειτουργεί υπό την αιγίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης, αποτελεί τον επίσημο οργανισμό εποπτείας / ανάλυσης των εξελίξεων του οπτικοακουστικού τομέα στην Ευρώπη και είναι υπεύθυνο για την ετοιμασία και έκδοση μελετών, ερευνών, εξειδικευμένων περιοδικών, εγχειριδίων και στατιστικών μελετών που αφορούν στον τομέα της ραδιοτηλεόρασης, του διαδικτύου και του κινηματογράφου. Στο Εκτελεστικό Συμβούλιο του Παρατηρητηρίου  εκπροσωπούνται 42 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Κύπρος. Την προεδρία του Συμβουλίου αναλαμβάνει, εκ περιτροπής, μία εκ των χωρών μελών του.

Για το έτος 2018 την Προεδρία κατείχε η Γαλλία και ως εκ τούτου η συνάντηση του Συμβουλίου έγινε στο Παρίσι. Το 2019 την προεδρία θα αναλάβει η Ιταλία, ενώ το Μαρόκο έχει εκφράσει την επιθυμία να αναλάβει την Προεδρία του Συμβουλίου για το έτος 2020. Το Εκτελεστικό Συμβούλιο του Παρατηρητηρίου συνεδριάζει δύο φορές τον χρόνο. Μία στη χώρα που προεδρεύει και μία στο Στρασβούργο, όπου εδρεύουν και τα κεντρικά του γραφεία.

Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου
Λευκωσία, 18 Ιουνίου, 2018