07/01/2020

Εγκύκλιος σχετικά με τα οφειλόμενα τέλη επί των διαφημίσεων για το δεύτερο εξάμηνο του 2019

Αρ. Εγκυκλίου 1/2020