Έκδοση αποφάσεων για 24 υποθέσεις σχετικά με παραβάσεις της Νομοθεσίας
Υποβολή προσφορών για παροχή υπηρεσιών στενογράφου
Εγκύκλιος σχετικά με τα οφειλόμενα τέλη επί των διαφημίσεων για το δεύτερο εξάμηνο του 2019
Eγκύκλιος σχετικά με τη μετάδοση ραδιοφωνικών διαφημίσεων και προγραμμάτων με ηχητικά εφέ
Εγκύκλιος σχετικά με την κάλυψη θεμάτων που αφορούν στη δεκαεννιάχρονη Βρετανίδα
Εγκύκλιος σχετικά με τις αναβολές ακροάσεων κατόπιν αιτημάτων των ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών
Eγκύκλιος σχετικά με αιτήματα που αφορούν σε αλλαγές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς αδειούχων εταιρειών
[ περισσότερα νέα ]