Έκδοση Αποφάσεων για 20 Υποθέσεις σχετικά με παραβάσεις της Νομοθεσίας
Δελτίο Τύπου: Ανακοίνωση του Ομίλου SPP MEDIA και του τηλεοπτικού οργανισμού MAD Κύπρου
Εγκύκλιος σχετικά με ζωντανές μεταδόσεις ποδοσφαιρικών και άλλων αγώνων
Εγκύκλιος σχετικά με την εγγραφή και χρησιμοποίηση διακριτικών ονομάτων / εμπορικών επωνυμιών των ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών
Εγκύκλιος σχετικά με οφειλόμενα τέλη επί των διαφημίσεων για το πρώτο εξάμηνο του 2017
Έκδοση Αποφάσεων για 12 Υποθέσεις σχετικά με παραβάσεις της Νομοθεσίας
Η Αρχή δέχεται αιτήσεις για ίδρυση, εγκατάσταση και λειτουργία ενός (1) μικρού τοπικού ραδιοφωνικού οργανισμού για την πόλη / επαρχία Λεμεσού
[ περισσότερα νέα ]