Εγκύκλιος σχετικά με οφειλόμενα τέλη επί των διαφημίσεων για το δεύτερο εξάμηνο του 2020
Εγκύκλιος σχετικά με την εφαρμογή μέτρων προστασίας στα προγράμματα / παραγωγές των τηλεοπτικών οργανισμών κατά της εξάπλωσης του ιού COVID-19
Υπογραφή Μνημονίου Συναντίληψης και Συνεργασίας μεταξύ της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου και του Κοινοτικού Συμβουλίου Ευρύχου για την ίδρυση και λειτουργία Εκπαιδευτικού Κέντρου για τα Ραδιοτηλεοπτικά Μέσα
Εγκύκλιος σχετικά με τη μετάδοση επαναλήψεων προγραμμάτων εντός οικογενειακής ζώνης με ακατάλληλο περιεχόμενο για ανηλίκους και λανθασμένη σήμανση
Εγκύκλιος σχετικά με τη μετάδοση συγκαλυμμένων οπτικοακουστικών ανακοινώσεων και παρακίνηση για αγορά ή μίσθωση των προϊόντων ή υπηρεσιών του χορηγού ή τρίτων
Eγκύκλιος σχετικά με αιτήματα που αφορούν σε αλλαγές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς αδειούχων εταιρειών
[ περισσότερα νέα ]