Έκτη Εγκύκλιος για θέματα που αφορούν στην ενημέρωση του κοινού για τις εξελίξεις σχετικά με τη μετάδοση του νέου κορωνοϊού
Πέμπτη Εγκύκλιος για θέματα που αφορούν στην ενημέρωση του κοινού για τις εξελίξεις σχετικά με τη μετάδοση του νέου κορωνοϊού
Ανακοίνωση ημερομ. 16.3.2020
Εγκύκλιος με θέμα την αποφυγή στοχοποίησης ατόμων που έχουν ασθενήσει ή/και των οικείων τους
Εγκύκλιος σχετικά με την πρόσβαση ατόμων με οπτική και ακουστική αναπηρία σε σημαντικές ή/και επίσημες ανακοινώσεις όσον αφορά στις εξελίξεις σχετικά με τη μετάδοση του νέου κορωνοϊού
Εγκύκλιος με θέμα 'Eνημέρωση του κοινού για τις εξελίξεις σχετικά με τη μετάδοση του νέου κορωνοϊού, αποφυγή υπερβολών που δυνατόν να προκαλέσουν πανικό και αποφυγή στοχοποίησης ατόμων που έχουν ασθενήσει'
Εγκύκλιος αναφορικά με την ενημέρωση του κοινού για τις εξελίξεις σχετικά με τη μετάδοση του νέου κορωνοϊού και αποφυγή υπερβολών που δυνατόν να προκαλέσουν πανικό
Εγκύκλιος σχετικά με τις αναβολές ακροάσεων κατόπιν αιτημάτων των ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών
Eγκύκλιος σχετικά με αιτήματα που αφορούν σε αλλαγές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς αδειούχων εταιρειών
[ περισσότερα νέα ]