Μετάδοση προγράμματος 'Game of Love'
Εγκύκλιος σχετικά με μετάδοση Live Link από χώρους (καταστήματα, υπηρεσίες) που εμπορεύονται αγαθά ή / και υπηρεσίες
Εγκύκλιος σχετικά με την κηδεία του 10χρονου μαθητή
Εγκύκλιος σχετικά με αιτήσεις προς την ΑΡΚ που αφορούν στην ανανέωση της άδειας ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας σε εταιρείες παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων – τηλεοπτικών οργανισμών
Εγκύκλιος σχετικά με αιτήσεις προς την ΑΡΚ που αφορούν στην ανανέωση της άδειας ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας σε εταιρείες παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων – ραδιοφωνικών οργανισμών
Πρόσβαση ατόμων με οπτική ή / και ακουστική αναπηρία σε οπτικοακουστικά μέσα
Εγκύκλιος σχετικά με την κηδεία του δολοφονηθέντος ζεύγους στο Στρόβολο
Διαφημίσεις για αλκοολούχα ποτά, στοιχήματα και τυχερά παιχνίδια στο μικροσκόπιο των αρμοδίων Αρχών
[ περισσότερα νέα ]