Εγκύκλιος σχετικά με τη μετάδοση συγκαλυμμένων οπτικοακουστικών ανακοινώσεων και παρακίνηση για αγορά ή μίσθωση των προϊόντων ή υπηρεσιών του χορηγού ή τρίτων
Εγκύκλιος με θέμα την κάλυψη ειδήσεων σχετικά με την κρίση που δημιουργεί η Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο
Εγκύκλιος σχετικά με οφειλόμενα τέλη επί των διαφημίσεων για το πρώτο εξάμηνο του 2020
Ενέργειες και αποφάσεις της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου αναφορικά με την προσβασιμότητα ατόμων με οπτική ή/και ακουστική αναπηρία σε οπτικοακουστικά μέσα
Παράταση Δημόσιας Διαβούλευσης - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2018/1808/ΕΕ
Δημόσια Διαβούλευση - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2018/1808/ΕΕ
Eγκύκλιος σχετικά με αιτήματα που αφορούν σε αλλαγές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς αδειούχων εταιρειών
[ περισσότερα νέα ]