Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας και Συναντίληψης μεταξύ της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου και της Εθνικής Αρχής Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνο
Επίσκεψη Προέδρου και Διευθυντή της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου στη Ρυθμιστική Αρχή Ραδιοτηλεόρασης της Μάλτας
Εγκύκλιος σχετικά με αιτήματα που αφορούν σε αλλαγές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς αδειούχων εταιρειών
Εγκύκλιος σχετικά με την προβολή ρεπορτάζ και προγραμμάτων με θέμα τις πυρκαγιές στην Ελλάδα
Εγκύκλιος σχετικά με τις αναγγελίες προσεχών τηλεοπτικών προγραμμάτων (trailers)
Εγκύκλιος σχετικά με τα οφειλόμενα τέλη επί των διαφημίσεων για το πρώτο εξάμηνο του 2018
Έκδοση Αποφάσεων για 18 υποθέσεις σχετικά με παραβάσεις της Νομοθεσίας
[ περισσότερα νέα ]