Εγκύκλιος σχετικά με τη μετάδοση επαναλήψεων προγραμμάτων εντός οικογενειακής ζώνης με ακατάλληλο περιεχόμενο για ανηλίκους και λανθασμένη σήμανση
Δελτίο Τύπου για την Παγκόσμια Ημέρα Τηλεόρασης
Έκδοση αποφάσεων για 43 υποθέσεις σχετικά με παραβάσεις της Νομοθεσίας
Εγκύκλιος σχετικά με την εφαρμογή μέτρων προστασίας και προφύλαξης στα προγράμματα / παραγωγές των τηλεοπτικών οργανισμών κατά της εξάπλωσης του ιού COVID-19
Εγκύκλιος σχετικά με τη μετάδοση συγκαλυμμένων οπτικοακουστικών ανακοινώσεων και παρακίνηση για αγορά ή μίσθωση των προϊόντων ή υπηρεσιών του χορηγού ή τρίτων
Ενέργειες και αποφάσεις της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου αναφορικά με την προσβασιμότητα ατόμων με οπτική ή/και ακουστική αναπηρία σε οπτικοακουστικά μέσα
Παράταση Δημόσιας Διαβούλευσης - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2018/1808/ΕΕ
Δημόσια Διαβούλευση - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2018/1808/ΕΕ
Eγκύκλιος σχετικά με αιτήματα που αφορούν σε αλλαγές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς αδειούχων εταιρειών
[ περισσότερα νέα ]