Δεύτερο Δελτίο Τύπου του Πανεπιστημίου Frederick για την έρευνα για τον Covid-19
Δελτίο Tύπου του Πανεπιστημίου Frederick για την έρευνα για τον Covid-19
Έκτη Εγκύκλιος για θέματα που αφορούν στην ενημέρωση του κοινού για τις εξελίξεις σχετικά με τη μετάδοση του νέου κορωνοϊού
Πέμπτη Εγκύκλιος για θέματα που αφορούν στην ενημέρωση του κοινού για τις εξελίξεις σχετικά με τη μετάδοση του νέου κορωνοϊού
Εγκύκλιος με θέμα την αποφυγή στοχοποίησης ατόμων που έχουν ασθενήσει ή/και των οικείων τους
Εγκύκλιος σχετικά με την πρόσβαση ατόμων με οπτική και ακουστική αναπηρία σε σημαντικές ή/και επίσημες ανακοινώσεις όσον αφορά στις εξελίξεις σχετικά με τη μετάδοση του νέου κορωνοϊού
Εγκύκλιος με θέμα 'Eνημέρωση του κοινού για τις εξελίξεις σχετικά με τη μετάδοση του νέου κορωνοϊού, αποφυγή υπερβολών που δυνατόν να προκαλέσουν πανικό και αποφυγή στοχοποίησης ατόμων που έχουν ασθενήσει'
Εγκύκλιος αναφορικά με την ενημέρωση του κοινού για τις εξελίξεις σχετικά με τη μετάδοση του νέου κορωνοϊού και αποφυγή υπερβολών που δυνατόν να προκαλέσουν πανικό
Eγκύκλιος σχετικά με αιτήματα που αφορούν σε αλλαγές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς αδειούχων εταιρειών
[ περισσότερα νέα ]