Κώδικας Δεοντολογίας και πρόγραμμα κάλυψης Προεδρικών Εκλογών 2018
Ανακοίνωση της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, σχετικά με το θέμα της προστασίας παιδιού που είχε απαχθεί και το οποίο επιστρέφει στην Κύπρο
Εγκύκλιος σχετικά με την κάλυψη από τα ΜΜΕ του θέματος απαγωγής παιδιού και της επιστροφής του στην Κύπρο
Εγκύκλιος σχετικά με τη μετάδοση τίτλων ειδήσεων (trailers), εντός της οικογενειακής ζώνης
Έκδοση Αποφάσεων για 15 υποθέσεις σχετικά με παραβάσεις της Νομοθεσίας
Έκδοση Αποφάσεων για 20 Υποθέσεις σχετικά με παραβάσεις της Νομοθεσίας
[ περισσότερα νέα ]