English Türkçe
Όροι και Προϋποθέσεις :
Πλοηγός :
Επικοινωνία :
Διαδικασία εξέτασης
παραπόνων/καταγγελιών
Όταν υποβληθεί παράπονο ή υποπέσουν στην αντίληψη της Αρχής παραβάσεις των Νόμων ή των Κανονισμών...
περισσότερα
Αρχική Σελίδα > Για την Αρχή > Έργο / Δραστηριότητες > Σχέση με Κοινό
Σχέση με Κοινό

Η Αρχή ενεργεί με γνώμονα τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος, το οποίο οφείλουν να υπηρετούν με τη λειτουργία τους οι ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί οργανισμοί, όπως ορίζει ο Νόμος. Από την πλευρά του το κοινό, ως αποδέκτης των εκπομπών, έχει ουσιαστικό ρόλο να διαδραματίσει και να διαμορφώσει στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο. Γι αυτό και ακριβώς και οι όποιες αντιδράσεις του, θετικές ή αρνητικές, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη.

Είναι λοιπόν σημαντική για την επιτυχία του έργου της, η επικοινωνία της Αρχής με το κοινό, η ενημέρωσή του για το έργο της και η ευαισθητοποίησή του, ώστε να είναι κριτικό απέναντι στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και να απαιτεί να γίνονται σεβαστά τα δικαιώματά του, όπως αυτά απορρέουν από τη Νομοθεσία.

Η Αρχή προβαίνει σε διάφορες ενέργειες μέσα από τις οποίες επιδιώκονται οι πιο πάνω σκοποί:

(1) Ανοικτή Τηλεφωνική Γραμμή


Για διευκόλυνση της επικοινωνίας του κοινού με την Αρχή, ακόμα και σε ώρες εκτός λειτουργίας των γραφείων της, παρέχεται ανοικτή τηλεφωνική γραμμή επικοινωνίας σε εικοσιτετράωρη βάση. Μέσω της γραμμής αυτής, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να διατυπώσει σε συσκευή αυτόματου τηλεφωνητή τις απόψεις ή εισηγήσεις του αναφορικά με ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές / προγράμματα, ή / και να προβεί σε παράπονο / καταγγελία για πιθανές παραβάσεις της Νομοθεσίας από ραδιοφωνικούς ή τηλεοπτικούς οργανισμούς.

Ο αριθμός, που είναι ελεύθερης – δωρεάν κλήσης, είναι ο ακόλουθος:
8000-4444

(2) Ανακοινώσεις Τύπου

Η Αρχή προβαίνει στη δημοσίευση Ανακοινώσεων Τύπου, οι οποίες αφορούν μεταξύ άλλων στα ακόλουθα θέματα:

- Αποφάσεις για τις υποθέσεις που έχει εξετάσει η Αρχή σε σχέση με παραβάσεις της Νομοθεσίας από τους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς

- Εγκυκλίους που στάληκαν στους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς για την τήρηση των προνοιών της Νομοθεσίας για διάφορα θέματα (ακρίβεια, αντικειμενικότητα, μετάδοση διαφημίσεων, μετάδοση πολιτικής διαφήμισης και αποτελεσμάτων δημοσκοπήσεων, διασφάλιση ισότιμης μεταχείρισης κομμάτων και υποψηφίων κ.α.)

- Διοργάνωση συνεδρίων και συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης

- Συμμετοχή της Αρχής σε τοπικά και διεθνή συνέδρια και διασκέψεις

- Διαδικασία χορήγησης αδειών

- Προκήρυξη προσφορών και διαγωνισμών και ανακοίνωση αποτελεσμάτων

- Προκήρυξη κενών θέσεων εργασίας

- Θέματα που αφορούν στο οπτικοακουστικό πεδίο (τερματισμός αναλογικών τηλεοπτικών μεταδόσεων και εισαγωγή της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης κ.α.)

- Θέματα γενικότερης ενημέρωσης του κοινού (υπενθύμιση της λειτουργίας της δωρεάν γραμμής επικοινωνίας, μεταστέγαση των γραφείων της Αρχής σε νέο κτίριο κ.α.)

(3) Δημοσίευση των αποφάσεων της Αρχής


Κατόπιν της εισαγωγής της ανάλογης πρόνοιας στον περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Τροποποιητικό Νόμο 159(Ι) του 1999 για προστασία του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των Μελών της Αρχής από οποιαδήποτε ποινική δίωξη ή αστική ευθύνη για αποφάσεις ή παραλείψεις κατά την καλόπιστη εκτέλεση των καθηκόντων τους, η Αρχή εφάρμοσε το θεσμό της δημοσιοποίησης των αποφάσεών της.

(4) Σεμινάρια και διαλέξεις

Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, τα Μέλη και ο Διευθυντής της Αρχής συμμετέχουν ως εισηγητές και / ή ομιλητές σε αρκετές διαλέξεις, σεμινάρια και συζητήσεις με θέματα συναφή με το έργο της Αρχής και γενικότερα με το οπτικοακουστικό πεδίο.

(5) Απολογισμός πεπραγμένων


Για ενημέρωση του κοινού και κάθε ενδιαφερομένου, η Αρχή ετοιμάζει και εκδίδει Εκθέσεις Πεπραγμένων. Αντίγραφα των εκθέσεων αποστέλλονται στους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς, στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, στη Βουλή, στα Υπουργεία και κρατικές υπηρεσίες, σε εκπαιδευτικούς και άλλους κοινωνικούς φορείς.

Αρχή Κειμένου | Τυπώστε | Αποστολή με e-mail
Χρήσιμα Έντυπα
Χρήσιμες Συνδέσεις
Εγκύκλιοι / Οδηγίες
Διεθνείς Σχέσεις
Κατάλογος Ρ/Τ Οργανισμών
Οπτικοακουστικό Υλικό
Αιτήσεις για διαθέσιμες ραδιοφωνικές συχνότητες
Δικαιώματα
του τηλεθεατή/ακροατή
Ποια ακριβώς είναι τα δικαιώματα του τηλεθεατή και ακροατή...
περισσότερα
© 2011 Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου
Designed & Developed by NETinfo Plc