Ελληνικά English
Şartlar ve Koşullar :
Kılavuz kaptan :
İletişim :
Yararlı Bağlantılar
İlk sayfa / Radyo televizyonun esas yapısı için / Heyet & işlev
Heyet & işlev

Radyo Televizyon Kurumu ve görevi

Radyo Televizyon Kurumunun görevlerinin en önemli unsurlarından biri ifade özgürlüğü hakkının korumasıdır. Bunun yanında, radyo televizyon kurumlarının işleyişinin kamu yararına hizmet etmesi yönünde mümkün olabilmesi ve ayrıca insan haklarının ihlal edilmemesi veya seyirci ve dinleyicilere zarar verilmemesi amacıyla belirli şartlar ve sınırlamaların olması gerekmektedir. Bu düzenlemelerin getirilmesi çeşitli sebeplerle ilişkilidir. Bunlar: a) radyo televizyon kurumunun görevi ve rolü b) radyo dalgaların halka sağladığı yarar ve milli zenginliğimizin bir parçası olması. Bundan ötürü, tüm bunlardan yararlanarak kamu çıkarını sağlanması güdülmeli ve toplumsal yararı daha da artırmayı hedeflemelidir. Bu düzenlemelerin varlığı şunları güvence altına almayı hedefler:

  • Diğer vatandaşların haklarını çiğnemeyecek şekilde düzenlenen ve uygulanan ifade özgürlüğü hakkını korumak.
  • Düşünce oluşturma ve karar alma konusunda bir ön koşul olarak özgür ve çok sesli bilgi sağlayabilmek.
  • Oligopol şartların oluşmasını engelleyecek şekilde sağlanan görsel ve işitsel araç hizmetlerin mülkiyet düzeninin şeffaflığını sağlamak.
  • Toplu İletişim Araçlarının (Medyanın) istenmeyen kişiler tarafından kullanmasına engel olmak.

Latin alfabesinin, televizyon ve radyonun devreye koyduğu dil ve diğer araçların farklı olmasından dolayı halkın Kurum tarafından korunması gerekli görülmektedir. Halkın bu unsurlara karşı kendini koruyabilmesi bakımından koruma mekanizmalarının olması için tüm seyirci ve dinleyicilerin özellikle de gençlerin göstermesi gereken hassasiyet ve çabanın olması gerekmektedir. Seyirci ve dinleyicilerin televizyon ve radyonun verdiği mesajları aldıklarında bunları filtreden geçirip eleyebilecekleri zamana sahip değildirler. Çoğu durumda bu tür mesajlar bir şekilde farkında olmadan seyircilere ve dinleyicilere aktarılmaktadır.

Avrupa Radyo Televizyon anlayışı, her eve televizyon ve radyonun girmesinin aile kuralları ve alışkanlıklarına saygılı ve düzgün bir şekilde olması gerektiğine dayanmaktadır. Bununla beraber, geç vakitlere kadar izleyecek radyo televizyon programlarının tüm aile fertlerine uygun olması gerekmektedir. Yukarıdaki anlayışa, aile kavramı çerçevesinde sadece genel izleyiciye (ailenin her yaştaki ferdine) uygun programların izlenmesi gerektiği anlayışı eklenmektedir. Halkın Kurum tarafından korunmaya çalışılmasının merkezinde çocuklar yer almaktadır. Çocukların uygun içerikli olmayan programlardan sakınılması onların düzgün bedensel, zihinsel ve ahlaki gelişimleri açısından önem taşır.

© 2011 Cyprus Ratiotelevision Authority
Designed & Developed by NETinfo Plc