Ελληνικά Türkçe
Terms and Conditions :
Site Map :
Contact Us :
Useful Links
List of Radio and Television Broadcasters
Audiovisual Material
Home Page / List of Radio and Television Broadcasters / Public Service TV and Radio Broadcaster
Public Service TV and Radio Broadcaster

No

CHANNEL

CORRESPONDENCE ADDRESS
 

TELEPHONE / FAX NUMBERS

TV
01 CYBC 1
CYBC str., Aglantzia, 2120 Nicosia
PO Box 24824, 1397 Nicosia
Tel.: 22-862000
Fax: 22-331139
02 CYBC 2
CYBC str., Aglantzia, 2120 Nicosia
PO Box 24824, 1397 Nicosia
Tel.: 22-862000
Fax: 22-331139
RADIO
FREQUENCY
(FM)
01 FIRST PROGRAMME
CYBC str., Aglantzia, 2120 Nicosia
PO Box 24824, 1397 Nicosia
Tel.: 22-862000
Fax: 22-331139
97,2
02 SECOND PROGRAMME
CYBC str., Aglantzia, 2120 Nicosia
PO Box 24824, 1397 Nicosia
Tel.: 22-862000
Fax: 22-331139
91,1
03 THIRD PROGRAMME
CYBC str., Aglantzia, 2120 Nicosia
PO Box 24824, 1397 Nicosia
Tel.: 22-862000
Fax: 22-331139
94,8
04 FOURTH PROGRAMME
CYBC str., Aglantzia, 2120 Nicosia
PO Box 24824, 1397 Nicosia
Tel.: 22-862000
Fax: 22-331139
88,2 & 90,7

Top | Print this page | Mail to a friend
© 2011 Cyprus Ratiotelevision Authority
Designed & Developed by NETinfo Plc