Διεθνείς Σχέσεις

Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου (ΑΡΚ) είναι μέλος διάφορων δικτύων ρυθμιστικών αρχών και έχει σταθερές σχέσεις με αρκετές ρυθμιστικές αρχές.

Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου είναι μέλος σε δυο σημαντικούς Οργανισμούς: της Ευπωπαϊκής Ένωσης Ρυθμιστικών Αρχών (ERPA) και του Μεσογειακού Δικτύου Ρυθμιστικών Αρχών (RIRM). Η ΑΡΚ ενεργεί ως μόνιμη γραμματεία του RIRM. Το 2013, η Αρχή θα ασκήσει την Αντιπροεδρία του RIRM και το 2014 την Προεδρία του Δικτύου.

Η ΑΡΚ έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη δημιουργία μίας νέας πλατφόρμας: το Δίκτυο Ρυθμιστικών Αρχών για τα Οπτικοακουστικά μέσα της Ε.Ε. (the Network of EU Audiovisual Regulatory Authorities), με σκοπό τη δημιουργία ενός φόρουμ το οποίο είναι αποκλειστικά αφιερωμένο στη συζήτηση και στην ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών για οπτικοακουστικά μέσα τα οποία λειτουργούν στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πάνω σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Κατά την πρώτη συνάντηση του Δικτύου Ρυθμιστικών Αρχών για τα Οπτικοακουστικά μέσα της Ε.Ε. που έγινε στη Λεμεσό στις 5 Μαίου 2011, οι συμμετέχοντες από 11 χώρες της Ε.Ε. εκπόνησαν μία κοινή διακήρυξη. Η κοινή διακήρυξη έχει υιοθετηθεί από τα Συμβούλια των 10 Αρχών και το δίκτυο θα επεκτείνει την συμμετοχή του για να περιλάβει όλες τις χώρες κρατών μελών της Ε.Ε. καλώντας τις αρχές των άλλων χωρών της Ε.Ε. να γίνουν μέλη.

Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου συμμετέχει συχνά σε σεμινάρια και συνέδρια που οργανώνονται από άλλες ρυθμιστικές αρχές για να μάθε από άλλους και να ανταλλάξει τις γνώσεις του με άλλους φορείς πάνω σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος, κυρίως σε σχέση με θέματα που σχετίζονται με την Οδηγία για τις Υπηρεσίες Οπτικοακουστικών Μέσων Επικοινωνίας χωρίς Σύνορα (AVMS Directive).

Επιπρόσθετα, η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου καλωσορίζει ξένες αντιπροσωπείες που επιθυμούν να μάθουν από τις εμπειρίες της.

Έχει προνομιακές σχέσεις με διάφορες ρυθμιστικές αρχές για οπτικοακουστικά μέσα: το NMHH (Media Council of the National Media and Infocommunications Authority) της Ουγγαρίας, το BAM (Broadcasting Authority) της Μάλτας, το CSA (Conseil Supérieur de l’ Audiovisuel) της Γαλλίας και του ERC (Entidade Reguladora para a Comunicação Social) της Πορτογαλίας.Print