Κατάλογος Ρ/Τ Οργανισμών

ΣΥΝΟΛΟ = 77 ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
[Τηλεοπτικοί = 11 Ιδιωτικοί, 2 Δημόσιας και 3 με εξουσιοδότηση]
[Ραδιοφωνικοί = 24 Ιδιωτικοί και 4 Δημόσιας (Παγκύπριας Εμβέλειας), 25 (Τοπικής Εμβέλειας) &
8 ( Μικρής Τοπικής Εμβέλειας)]
 
Τελευταία ενημέρωση: Αύγουστος 2018Print