Κατάλογος Ρ/Τ Οργανισμών

ΣΥΝΟΛΟ = 78 ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
[Τηλεοπτικοί = 12 Ιδιωτικοί, 2 Δημόσιας και 6 με εξουσιοδότηση]
[Ραδιοφωνικοί = 24 Ιδιωτικοί και 4 Δημόσιας (Παγκύπριας Εμβέλειας), 23 (Τοπικής Εμβέλειας) &
7 (Μικρής Τοπικής Εμβέλειας)]
 
Τελευταία ενημέρωση: Iούνιος 2019Print