Κατάλογος Ρ/Τ Οργανισμών

ΣΥΝΟΛΟ = 73 ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
[Τηλεοπτικοί = 11 Ιδιωτικοί & 2 Δημόσιας]
[Ραδιοφωνικοί = 21 Ιδιωτικοί και 4 Δημόσιας (Παγκύπριας Εμβέλειας), 28 (Τοπικής Εμβέλειας) &
7 ( Μικρής Τοπικής Εμβέλειας)]
 
Τελευταία ενημέρωση: Ιούλιος 2017Print