Δικαιώματα Τηλεθεατή

Δικαιώματα Τηλεθεατή / Ακροατή

Ο κάθε τηλεθεατής / ακροατής έχει το δικαίωμα να υποβάλει παράπονο σε σχέση με το περιεχόμενο προγράμματος που μεταδόθηκε από αδειούχο ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό οργανισμό, κυρίως όσον αφορά τα ακόλουθα:

A) Προστασία ανηλίκων:

Τα προγράμματα τα οποία μεταδίδονται εντός της οικογενειακής ζώνης* οφείλουν να είναι κατάλληλα για όλο το κοινό, συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών κάτω των δεκαπέντε ετών. Απαγορεύεται η μετάδοση προγραμμάτων εντός οικογενειακής ζώνης που ενδέχεται να βλάψουν σοβαρά τη σωματική, πνευματική ή ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων (άτομα κάτω των 18 ετών) και ειδικότερα προγραμμάτων που περιέχουν ερωτικές σκηνές ή σκηνές βίας.

Η μετάδοση ακατάλληλου λεκτικού ή/και οπτικού υλικού ή θεματολογίου σε πρόγραμμα εντός οικογενειακής ζώνης, όπως η μετάδοση σεξουαλικής δραστηριότητας ή υπερβολικής και αδικαιολόγητης βίας, η χρήση ναρκωτικών, η ενθάρρυνση αντικοινωνικής συμπεριφοράς, η προβολή επικίνδυνης συμπεριφοράς η οποία είναι δυνατό να αποτελέσει αντικείμενο μίμησης, η μετάδοση απρεπούς ή ακαλαίσθητης γλώσσας και συμπεριφοράς, η χρήση βωμολοχιών καθώς επίσης η μετάδοση προγραμμάτων με κεντρικό αντικείμενο συζήτησης το σεξ, χωρίς να γίνουν οι αναγκαίες αναπροσαρμογές, εντός οικογενειακής ζώνης, απαγορεύονται.

*Η "οικογενειακή ζώνη" αρχίζει στις 5.30 και λήγει στις 21.00 για τις νύκτες που ακολουθούνται από εργάσιμες μέρες και στις 22.00 για τις νύκτες που ακολουθούνται από τις μη εργάσιμες μέρες του Σαββάτου, της Κυριακής, των εορτών και των σχολικών αργιών, όπως αυτές καθορίζονται στους περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης και Δημοτικής Εκπαίδευσης Κανονισμούς.

Την ευθύνη προστασίας των ανηλίκων για περιεχόμενο προγραμμάτων εκτός οικογενειακής ζώνης έχουν οι γονείς τους.

Β) Σήμανση Προγραμμάτων:

Οι οργανισμοί οφείλουν να δίδουν προειδοποιητικά σήματα για κατάταξη κάθε προγράμματος που μεταδίδουν ανάλογα με το περιεχόμενό του, με τις ακόλουθες μορφές:

· ακουστική προειδοποίηση πριν από την έναρξη του κάθε προγράμματος

· οπτική προειδοποίηση (οπτική ένδειξη) κάθε δέκα λεπτά στο κάτω αριστερό μέρος της οθόνης ως εξής:

ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ
(Κ) σε παρένθεση χρώματος πράσινου: Πρόγραμμα κατάλληλο για γενική παρακολούθηση (για όλες τις ηλικίες).
(12) σε παρένθεση χρώματος κίτρινου: Πρόγραμμα ακατάλληλο για άτομα κάτω των δώδεκα ετών.
(15) σε παρένθεση χρώματος μπλε: Πρόγραμμα ακατάλληλο για άτομα κάτω των δεκαπέντε ετών
(18) σε παρένθεση χρώματος κόκκινου: Πρόγραμμα ακατάλληλο για άτομα κάτω των δεκαοκτώ ετών.
(Α) σε παρένθεση: Πρόγραμμα έντονου ερωτικού περιεχομένου. (Μόνο για οργανισμούς κωδικοποιημένων προγραμμάτων, μεταξύ των ωρών 24.00 – 5.30.)

Οι ίδιες προειδοποιήσεις ισχύουν και στην περίπτωση των αναγγελιών για προσεχή τηλεοπτικά προγράμματα (trailers / promos) καθώς και για διαφημίσεις κινηματογραφικών ταινιών που προβάλλουν οι κινηματογράφοι.

Τα προγράμματα τα οποία προβάλλονται για δεύτερη ή πολλοστή φορά φέρουν κατά διαστήματα την οπτική ένδειξη (Ε) στο πάνω δεξιό μέρος της οθόνης.

Τα προγράμματα που υπάγονται στις κατηγορίες (12), (15) και (18) μπορούν να προβάλλονται μόνο εκτός της οικογενειακής ζώνης.

Γ) Προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων:

Οι οργανισμοί υποχρεούνται όπως σ’ όλα τα προγράμματα (συμπεριλαμβανομένων και των διαφημίσεων) διασφαλίζουν σεβασμό προς την προσωπικότητα, την τιμή, την υπόληψη, τον ιδιωτικό βίο, την επαγγελματική, επιστημονική, κοινωνική, καλλιτεχνική, πολιτική ή άλλη συναφή δραστηριότητα κάθε προσώπου, η εικόνα του οποίου εμφανίζεται στην οθόνη ή το όνομα του οποίου μεταδίδεται από οργανισμό ή γίνεται αναφορά ή μεταδίδονται γι’ αυτό στοιχεία τέτοια που οδηγούν στην αναγνώριση της ταυτότητάς του.

Ειδικότερα όσον αφορά στην προστασία της ιδιωτικής ζωής, απαγορεύεται η μυστική βιντεογράφηση, ηχογράφηση ή φωτογράφηση προσώπων σε ιδιωτικό ή δημόσιο χώρο, καθώς και η μετάδοση του υλικού σε οποιοδήποτε πρόγραμμα χωρίς τη συγκατάθεση των εμπλεκομένων. Απαγορεύεται επίσης η βιντεογράφηση, ηχογράφηση ή φωτογράφηση σε ιδιωτικό χώρο χωρίς τη συγκατάθεση των εμπλεκόμενων μερών, καθώς και η μετάδοση του υλικού από τους οργανισμούς όπως και η ηχογράφηση τηλεφωνικών συνδιαλέξεων και η χρήση του περιεχομένου τους σε οποιοδήποτε πρόγραμμα χωρίς τη συγκατάθεση των εμπλεκόμενων μερών.

Δ) Ακρίβεια, αντικειμενικότητα και πολυφωνία:

Tα Δελτία Ειδήσεων και τα επικαιρικά προγράμματα πρέπει να χαρακτηρίζονται από αντικειμενικότητα και πολυφωνία, ιδιαίτερα αναφορικά με πολιτικά θέματα αλλά και οποιαδήποτε κοινωνικά θέματα που απασχολούν την κοινή γνώμη. Ειδικότερα τα Δελτία Ειδήσεων θα πρέπει να προπαρασκευάζονται και μεταδίδονται με ακρίβεια, αντικειμενικότητα, αμεροληψία, πολυμέρεια και τη μεγαλύτερη δυνατή πληρότητα.

Ε) Τηλεοπτική Διαφήμιση:

Απαγορεύεται η μετάδοση προγραμμάτων αφιερωμένων σε ηλεκτρονικά στοιχήματα και παιχνίδια καζίνο παρεχόμενων με απευθείας σύνδεση (on line καζίνο), περιλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των παιχνιδιών τύπου on line ρουλέτα και on line πόκερ, καθώς και ιπποδρομιακών στοιχημάτων, με ή χωρίς τη διαδραστική συμμετοχή των θεατών ή ακροατών.

Η μετάδοση διαφημιστικών μηνυμάτων τηλε-υπηρεσιών αισθησιακού περιεχομένου και τηλεγνωριμιών επιτρέπεται μόνο μεταξύ των ωρών 00.00 και 05.00.

Η μετάδοση τηλεδιαγωνισμών και προγραμμάτων που είναι συνδεδεμένα με τηλεδιαγωνισμούς των οποίων το αποτέλεσμα εξαρτάται από την τύχη, επιτρέπεται μόνο μεταξύ των ωρών 22.00 και 05.00.

[Αναφορικά με παράπονα που αφορούν στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, αυτά μπορούν να υποβληθούν στην Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι, με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία, η Αρχή ασκεί μερικό έλεγχο στο περιεχόμενο των προγραμμάτων του Ρ.Ι.Κ. Μέσα στα πλαίσια της νέας τροποποίησης της νομοθεσίας, η Αρχή θα υποβάλει πρόταση για ισότιμο έλεγχο των προγραμμάτων του Ρ.Ι.Κ. και των ιδιωτικών ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών.]

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

Τα παράπονα υποβάλλονται εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία μετάδοσης του προγράμματος. Δεν εξετάζεται κανένα παράπονο σε περίπτωση που αυτό αποτελεί αντικείμενο νομικής διαδικασίας σε δικαστήριο της Δημοκρατίας.

Τα παράπονα (επώνυμα ή ανώνυμα) μπορούν να υποβληθούν στην Αρχή με τους εξής τρόπους:

Α) Τηλεφωνικώς κατά τις ώρες που τα γραφεία της Αρχής είναι ανοικτά (Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 – 14.30 και Τετάρτη μέχρι τις 18.00) στον αριθμό 22-512 468.

Β) Μέσω της ανοικτής τηλεφωνικής γραμμής που λειτουργεί σε εικοσιτετράωρη βάση. Ο αριθμός, ο οποίος είναι χωρίς χρέωση, είναι: 8000-4444.

Γ) Γραπτώς στην ταχυδρομική διεύθυνση της Αρχής: Τ.Θ. 23377, 1682 Λευκωσία.

Δ) Ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Αρχής (http://www.crta.org.cy/) ή μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (crtauthority@crta.org.cy).Print