Όροι και Προϋποθέσεις

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης του Διαδικτυακού Τόπου της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου.

Η πρόσβαση στις σελίδες και η χρήση των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου (ΑΡΚ), διέπεται από τους πιο κάτω όρους και προϋποθέσεις. Οι χρήστες οφείλουν να διαβάσουν τους πιο κάτω όρους προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσουν τον διαδικτυακό τόπο. Η χρήση του διαδικτυακού τόπου της Αρχής συνεπάγεται και αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων από τους χρήστες.

Όλες οι πληροφορίες οι οποίες παρέχονται στον διαδικτυακό τόπο υπόκεινται σε αλλαγή από την Αρχή, χωρίς οποιαδήποτε προηγούμενη προειδοποίηση. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις δυνατόν να τροποποιηθούν από την Αρχή οποτεδήποτε, χωρίς προειδοποίηση. Οι χρήστες έχουν υποχρέωση να διαβάζουν τους παρόντες όρους, καθώς η συνεχιζόμενη χρήση του διαδικτυακού μας τόπου θα συνεπάγεται αποδοχή οποιασδήποτε αλλαγής των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.

Πνευματικά Δικαιώματα:

Τα πνευματικά δικαιώματα του διαδικτυακού τόπου της Αρχής και όλων των πληροφοριών ή / και εικόνων που περιλαμβάνονται στον διαδικτυακό τόπο της Αρχής είναι ιδιοκτησίας της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου ή / και η Αρχή έχει σχετική άδεια χρήσης τους, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. Η αναπαραγωγή, εκτύπωση, αντιγραφή, αποθήκευση αποσπασμάτων των ιστοσελίδων, επιτρέπεται για προσωπική χρήση μόνο. Οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου της Αρχής χωρίς την προηγούμενη λήψη της γραπτής συγκατάθεσης της Αρχής, απαγορεύεται.

Συνδέσεις Με Τρίτους:

Όπου η Αρχή παρέχει συνδέσεις σε άλλες διευθύνσεις στο διαδίκτυο, αυτές οι συνδέσεις παρέχονται αποκλειστικά για σκοπούς ενημέρωσης και η Αρχή δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο των οποιωνδήποτε ιστοσελίδων που συνδέονται με το διαδικτυακό τόπο της Αρχής, ή για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια που υποστεί ο χρήστης, λόγω χρήσης των εν λόγω συνδεδεμένων ιστοσελίδων.

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων:

Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου δυνατόν να κρατήσει και να χρησιμοποιήσει προσωπικά δεδομένα του χρήστη τα οποία έχει λάβει ως αποτέλεσμα της χρήσης του διαδικτυακού τόπου από τον χρήστη. Οποιαδήποτε χρήση των προσωπικών δεδομένων του χρήστη θα γίνει μόνο για λόγους ενημέρωσης του, σε περίπτωση που ο χρήστης τυγχάνει παραπονούμενος.

Εφαρμοστέο Δίκαιο:

Η χρήση του διαδικτυακού τόπου της Αρχής διέπεται από τους Νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας.Print