Επικοινωνία

Διεύθυνση: Λεωφόρος Αθαλάσσας 42,
2012, Λευκωσία
Τ.Κ.23377,
1682 Λευκωσία,
Κύπρος
   
Τηλέφωνο: +357 22512468
   
Φαξ: +357 22512473
   
Email: crtauthority@crta.org.cyPrint