Αιτήσεις για διαθέσιμες ραδιοφωνικές συχνότητες

Ανακοίνωση 27.9.2019 - Τοπικός ραδιοφωνικός οργανισμός στην πόλη και επαρχία Πάφου (υποβολή αιτήσεων μέχρι 10.1.2020)
 
Ανακοίνωση 18.12.2017 - Μικρός τοπικός ραδιοφωνικός οργανισμός στην πόλη και επαρχία Λεμεσού (υποβολή αιτήσεων μέχρι 29.3.2018)
 
Ανακοίνωση 12.5.2017 - Μικρός τοπικός ραδιοφωνικός οργανισμός στην πόλη και επαρχία Λεμεσού (υποβολή αιτήσεων μέχρι 28.8.2017)
 
Ανακοίνωση 12.10.2015 - Τοπικός ραδιοφωνικός οργανισμός στην πόλη και επαρχία Πάφου (υποβολή αιτήσεων μέχρι 4.1.2016)
 
Ανακοίνωση 12.10.2015 - Μικρός τοπικός ραδιοφωνικός οργανισμός στην πόλη και επαρχία Λευκωσίας (υποβολή αιτήσεων μέχρι 4.1.2016)Print