EL EN TR

Έντυπα - Αιτήσεις

ΓΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

Έντυπα Αίτησης για Χορήγηση Άδειας Παρόχου Υπηρεσιών Οπτικοακουστικών Μέσων - Τηλεοπτικού Οργανισμού

 

Έντυπο Αίτησης για Ανανέωση Άδειας Παρόχου Υπηρεσιών Οπτικοακουστικών Μέσων - Τηλεοπτικού Οργανισμού  

 

ΓΙΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

Έντυπα Αίτησης για Χορήγηση Άδειας Παρόχου Οπτικοακουστικών Μέσων - Ραδιοφωνικού Οργανισμού

 

Έντυπο Αίτησης για Ανανέωση Άδειας Παρόχου Υπηρεσιών Οπτικοακουστικών Μέσων - Ραδιοφωνικού Οργανισμού

 

Δηλώσεις Μετόχων

 

ΕΓΓΡΑΦΑ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ / ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

1. Ένορκη δήλωση προτιθέμενου μετόχου -φυσικού και/ή νομικού προσώπου- (ακολουθούν σχετικά δείγματα).

2. Ένορκη δήλωση του Διευθυντή ή του Γραμματέα της αδειούχου εταιρείας αναφορικά με τυχόν συμφέροντα ή/και μερίδιο συμμετοχής της αδειούχου εταιρείας σε άλλους ραδιοφωνικούς ή/και τηλεοπτικούς οργανισμούς, εκδοτικούς οίκους, εφημερίδες ή περιοδικά (ακολουθεί σχετικό δείγμα).

3. Αλφαβητικός κατάλογος όλων των υφιστάμενων μετόχων της αδειούχου εταιρείας, ο οποίος αναφέρει την τάξη και τον αριθμό των μετοχών, το ποσοστό στο οποίο αυτές αντιστοιχούν και τον αριθμό πολιτικής ταυτότητας κάθε μετόχου, πριν από την αιτούμενη συναλλαγή. Ο κατάλογος ετοιμάζεται από τον Γραμματέα της εταιρείας και βεβαιώνεται με υπεύθυνη δήλωσή του (ακολουθεί σχετικό δείγμα).

4. Αλφαβητικός κατάλογος όλων των μετόχων της αδειούχου εταιρείας, ο οποίος αναφέρει την τάξη και τον αριθμό μετοχών, το ποσοστό στο οποίο αυτές αντιστοιχούν και τον αριθμό πολιτικής ταυτότητας κάθε μετόχου, μετά από την αιτούμενη συναλλαγή. Ο κατάλογος ετοιμάζεται από τον Γραμματέα της εταιρείας και βεβαιώνεται με υπεύθυνη δήλωσή του (ακολουθεί σχετικό δείγμα).

5. Βεβαίωση από εγκεκριμένο και εγγεγραμμένο Λογιστή ότι τα ποσοστά των μετοχών κάθε προτιθέμενου μετόχου, μετά από την αιτούμενη μεταβίβαση, είναι αληθή και ότι δεν προσκρούουν στις διατάξεις του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου 7(Ι)/1998 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). Η βεβαίωση πρέπει να φέρει υπογραφή, ημερομηνία και σφραγίδα (ακολουθεί σχετικό δείγμα).

6. Εκτίμηση από εγκεκριμένο και εγγεγραμμένο Λογιστή όσον αφορά στην πραγματική αξία της μετοχής της αδειούχου εταιρείας, τη δεδομένη στιγμή του αιτήματος και της αγοραπωλησίας των συγκεκριμένων μετοχών. Η εκτίμηση πρέπει να φέρει υπογραφή, ημερομηνία και σφραγίδα.

7. Πρωτότυπο (ή πιστό αντίγραφο) αγοραπωλητηρίου ή συμφωνητικού εγγράφου μεταβίβασης μετοχών. Σημειώνεται ότι:

Α. Για σκοπούς πιστοποίησης της γνησιότητας των αγοραπωλητηρίων / συμφωνητικών εγγράφων και των υπογραφών που φέρουν, αυτά υπογράφονται ενώπιον πιστοποιούντος υπαλλήλου και φέρουν σχετική πιστοποίηση των υπογραφών. Σε περίπτωση όπου τα αγοραπωλητήρια / συμφωνητικά έγγραφα υπογράφονται εκτός της Δημοκρατίας, τότε αυτά υπογράφονται ενώπιον προσώπου που έχει –με βάση τη νομοθεσία της χώρας υπογραφής– τη δυνατότητα να πιστοποιεί υπογραφές, και φέρουν σχετική πιστοποίηση των υπογραφών.

Β. H ισχύς του αγοραπωλητηρίου / συμφωνητικού εγγράφου, τελεί υπό την αίρεση της εξασφάλισης της προηγούμενης συγκατάθεσης της Αρχής για τις προτιθέμενες μεταβιβάσεις. Η αίρεση της προηγούμενης συγκατάθεσης της Αρχής πρέπει να υπάρχει σαφώς καταγεγραμμένη στο συμφωνητικό / αγοραπωλητήριο έγγραφο.

Γ. Στο συμφωνητικό / αγοραπωλητήριο έγγραφο πρέπει να είναι σαφώς και συγκεκριμένα καταγεγραμμένες οι προτιθέμενες μεταβιβάσεις, δηλαδή να διαφαίνεται σαφώς έκαστη συναλλαγή, μεταξύ ποιών προσώπων γίνεται και σε ποιόν αριθμό και/ή ποσοστό και/ή τάξη μετοχών, αφορά, καθώς επίσης να αναγράφεται το ακριβές ποσό της αγοραπωλησίας μετοχών ήτοι η τιμή πώλησής τους.

8. Σε περίπτωση που το ποσό της αγοραπωλησίας των μετοχών ξεπερνά το ποσό των €100.000, ενδέχεται να ζητηθεί από την Αρχή, είτε η προσκόμιση βεβαίωσης από Τραπεζικό ή Πιστωτικό Ίδρυμα ότι ο προτιθέμενος μέτοχος έχει την οικονομική δυνατότητα αποπληρωμής του ποσού είτε, όπου η αποπληρωμή του ποσού θα γίνει από άλλα εισοδήματα και/ή με παραχώρηση δανείου, η υποβολή σχετικών αποδεικτικών στοιχείων.

9. Απόδειξη της τραπεζικής συναλλαγής που προκύπτει από την αγοραπωλησία στην αιτούμενη μεταβίβαση μετοχών, μετά την ολοκλήρωση της εν λόγω αγοραπωλησίας. Σε περίπτωση έγκρισης του αιτήματος για μεταβίβαση μετοχών από την Αρχή, θα τεθεί ως ειδικός όρος για την ισχύ της, η υποβολή της σχετικής απόδειξης τραπεζικής συναλλαγής, όταν αυτή ολοκληρωθεί.

10. Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου του προτιθέμενου μέτοχου από την αρμόδια αρχή της χώρας μόνιμης διαμονής του.

11. Αντίγραφο της πολιτικής ταυτότητας του προτιθέμενου μέτοχου.

12. Οικονομικές καταστάσεις της αδειούχου εταιρείας, τόσο για το, συντρέχον με το αίτημα, οικονομικό έτος όσο και για το προηγούμενο. Οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να είναι καταρτισμένες και πιστοποιημένες από εγκεκριμένο και εγγεγραμμένο Λογιστή.

13. Σε περίπτωση μεταβίβασης λόγω θανάτου, θα πρέπει επιπλέον να υποβάλλονται στην Αρχή τα εξής:

α. Αντίγραφο του Διατάγματος Διαχείρισης (από το Δικαστήριο).

β. Εξουσιοδότηση του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων (Τμήμα Φορολογίας – Διαχειρίσεις) για μεταβίβαση των υπό συζήτηση μετοχών.

γ. Στην περίπτωση ύπαρξης περισσότερων κληρονόμων, οι οποίοι δεν αποκτούν το -προβλεπόμενο από την οικεία Νομοθεσία- νόμιμο ποσοστό μετοχών, απαιτείται η υποβολή δήλωσης των κληρονόμων ότι δεν φέρουν ένσταση και/ή ότι συμφωνούν με την αιτηθείσα μεταβίβαση μετοχών. Η δήλωση μπορεί να είναι είτε ένορκη, είτε δεόντως πιστοποιημένη από πιστοποιούντα υπάλληλο.

Στο πλαίσιο της αρμοδιότητας της Αρχής για ενδελεχή έρευνα, στις περιπτώσεις όπου η προτιθέμενη μεταβίβαση υπερβαίνει το 5% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της αδειούχου εταιρείας, διενεργείται προσωπική συνέντευξη του προτιθέμενου μέτοχου από αρμόδιο Λειτουργό της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου. Συναφώς, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι προτιθέμενοι μέτοχοι δεν ομιλούν την ελληνική ή την αγγλική σε αρκούντος ικανοποιητικό βαθμό, θα καλούνται δεόντως Πιστοποιημένοι Επίσημοι Διερμηνείς για σκοπούς διεξαγωγής των εν λόγω συνεντεύξεων. Τα απορρέοντα έξοδα θα τα επωμίζονται οι αιτητές.

Τα επισυνημμένα δείγματα εγγράφων θα πρέπει να συμπληρώνονται πλήρως και να διαμορφώνονται αναλόγως από τους αιτητές με τη διαγραφή και/ή απάλειψη των στοιχείων που δεν αφορούν και/ή δεν ισχύουν στο υποβληθέν αίτημα.

Μετά τη συγκατάθεση της Αρχής και την ολοκλήρωση της αιτηθείσας μεταβίβασης, απαιτείται η υποβολή στην Αρχή, πρωτότυπου πιστοποιητικού Μετόχων από τον Έφορο Εταιρειών, το οποίο να βεβαιώνει τη μεταβίβαση ως αυτή εγκρίθηκε από την Αρχή.

Δείγματα των εγγράφων / πιστοποιητικών που απαιτούνται προκειμένου να εξεταστούν από την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου αιτήματα που αφορούν αλλαγές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς εταιρειών:

 

ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΜΟΥ ΒΙΝΤΕΟ

 

ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Αίτηση για Διορισμό ή Προαγωγή σε Θέσεις Πρώτου Διορισμού ή Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής στην Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου

 

Τελευταία ενημέρωση: Μάιος 2022