EL EN TR

Ιστορική Εξέλιξη

Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου είναι ένα ρυθμιστικό όργανο με ευρείες εξουσίες και αρμοδιότητες που της επιτρέπουν να είναι ανεξάρτητη, ώστε να ρυθμίζει και να ελέγχει αποτελεσματικά τα θέματα ραδιοτηλεόρασης. Η ρύθμιση του ραδιοτηλεοπτικού πεδίου στοχεύει στη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος, μέσω της προστασίας θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοκρατικών αρχών, όπως: α) του δικαιώματος της ελευθερίας της έκφρασης και ισότιμης μεταχείρισης β) της αντικειμενικής και πολυφωνικής ενημέρωσης και γ) της διαφάνειας ως προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών.

H Αρχή Ραδιοτηλεόρασης ιδρύθηκε βάσει του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου 7(Ι)/98. Ο συγκεκριμένος Νόμος ρυθμίζει τα θέματα ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας ιδιωτικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών οργανισμών στην Κύπρο. Με την τροποποίηση 197(Ι)/2021 του προαναφερθέντος Νόμου, η Αρχή έχει αποκτήσει επιπλέον αρμοδιότητες. Συγκεκριμένα, η Αρχή μπορεί να ελέγχει κατά πόσο οι πάροχοι πλατφόρμας διαμοιρασμού βίντεο που υπάγονται στη δικαιοδοσία της Κυπριακής Δημοκρατίας εφαρμόζουν τις διατάξεις του Μέρους ΙΧΑ του Νόμου. Τονίζεται ότι η Αρχή δεν έχει εξουσία να εξετάζει το περιεχόμενο των πλατφόρμων διαμοιρασμού βίντεο που υπάγονται στη δικαιοδοσία της Δημοκρατίας, αλλά έχει εξουσία να αξιολογεί την καταλληλότητα των μέτρων που αυτές οφείλουν να λαμβάνουν για την προστασία των ανηλίκων και του ευρέος κοινού, σύμφωνα με το άρθρο 32ΣΤ του πιο πάνω Νόμου. Επιπλέον, η Αρχή ρυθμίζει ζητήματα σχετικά με την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου Νόμου Κεφ. 300Α που αφορούν στη δημόσια ραδιοτηλεόραση.

Η Αρχή απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και πέντε Μέλη, οι οποίοι διορίζονται για περίοδο έξι ετών από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Η Αρχή διατηρεί στενές σχέσεις και συνεργάζεται με οργανισμούς του εξωτερικού, προκειμένου να παρακολουθεί από κοντά τις διεθνείς εξελίξεις στον τομέα της ραδιοτηλεόρασης. Είναι μέλος στο Μεσογειακό Δίκτυο Ρυθμιστικών Αρχών (Mediterranean Network of Regulatory Authorities), στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ρυθμιστικών Αρχών (European Platform of Regulatory Authorities – EPRA) και στην Ομάδα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Υπηρεσίες Οπτικοακουστικών Μέσων (European Regulators Group for Audiovisual Media Services – ERGA) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.