EL EN TR

Χορήγηση Εξουσιοδοτήσεων

 

Καθορισμός διαδικασίας χορήγησης εξουσιοδότησης για αναμετάδοση στην Κύπρο αυτούσιου προγράμματος τηλεοπτικού οργανισμού που είναι αδειοδοτημένος και εγκατεστημένος σε άλλη χώρα με τη συμπερίληψη διαφημίσεων που απευθύνονται στο κυπριακό κοινό

 

Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, με βάση τις εξουσίες και τις αρμοδιότητές της, ως αυτές προκύπτουν από τον περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμο 7(Ι)/98 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα) γενικά, τα άρθρα 3(2)(θ) και 24(2) του υπό αναφορά Νόμου ειδικότερα, καθώς και τον περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμο 158(Ι)/99, αποφάσισε και έχει καθορίσει συγκεκριμένη διαδικασία χορήγησης εξουσιοδότησης σε νέους ή/και υφιστάμενους κατόχους εξουσιοδοτήσεων, για αναμετάδοση στην Κύπρο αυτούσιου προγράμματος τηλεοπτικού οργανισμού που είναι αδειοδοτημένος και εγκατεστημένος σε άλλη χώρα με τη συμπερίληψη διαφημίσεων που απευθύνονται στο κυπριακό κοινό, η οποία θα ακολουθείται εφεξής.

 

Ο καθορισμός συγκεκριμένης διαδικασίας, διασφαλίζει ότι όλα τα εμπλεκόμενα μέρη τηρούν τις υποχρεώσεις τους, ενώ ταυτόχρονα τα δικαιώματά τους τυγχάνουν προστασίας. Η διαδικασία, στη βάση προκαθορισμένων εγγράφων και/ή πιστοποιητικών και/ή στοιχείων τα οποία θα προσκομίζονται από τους αιτητές και θα κατέχονται από τους εξουσιοδοτημένους, αφορά τόσο στη χορήγηση και/ή τροποποίηση εξουσιοδοτήσεων, όσο και στον έλεγχο της ορθής χρήσης / εφαρμογής των υφιστάμενων εξουσιοδοτήσεων.

 

Η Αρχή δύναται ανά πάσα στιγμή να ζητήσει την προσκόμιση από τους αιτητές και/ή τους ήδη εξουσιοδοτημένους, οποιωνδήποτε στοιχείων και/ή εγγράφων και/ή πιστοποιητικών κρίνει απαραίτητο προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τηρούνται οι υποχρεώσεις και διαφυλάσσονται τα δικαιώματα όλων των εμπλεκόμενων μερών, και ότι η Αρχή ασκεί ορθά τις εξουσίες και τις αρμοδιότητές της.

 

Οι αιτητές και οι εξουσιοδοτημένοι οφείλουν να ενημερώνουν άμεσα και γραπτώς την Αρχή για οποιαδήποτε αλλαγή έχει επέλθει στην κατατεθειμένη σύμβαση / συμφωνητικο έγγραφο και/ή στην άδεια λειτουργίας του τηλεοπτικού οργανισμού το πρόγραμμα του οποίου αναμεταδίδεται και/ή σε οποιοδήποτε άλλο στοιχείο της εξουσιοδότησης, και να υποβάλλουν στην Αρχή τα σχετικά έγγραφα. Σε τέτοια περίπτωση, καθώς και στην περίπτωση που υποπέσει εις γνώση της Αρχής ότι, ενδέχεται να επήλθε οποιαδήποτε αλλαγή και/ή ενδέχεται να παραβιάζεται η Νομοθεσία ή/και οι υποχρεώσεις ή/και τα δικαιώματα οποιουδήποτε από τα εμπλεκόμενα μέρη, η Αρχή θα εξετάζει εξαρχής την εξουσιοδότηση ως η ανωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία, και θα αποφασίζει αναλόγως.

 

Όλες οι εξουσιοδοτήσεις χορηγούνται για συγκεκριμένη χρονική ισχύ, η οποία κρίνεται από την Αρχή ανά περίπτωση, και η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη. Περαιτέρω, η χρονική ισχύς κάθε εξουσιοδότησης ενδέχεται να συμπίπτει χρονικά είτε με τη διάρκεια ισχύος της κατατεθειμένης σύμβασης / συμφωνητικού εγγράφου είτε με τη λήξη της κατατεθειμένης άδειας του αναμεταδιδόμενου τηλεοπτικού οργανισμού, όποιο επέρχεται πρώτο. Με τη λήξη της κάθε εξουσιοδότησης ακολουθείται η διαδικασία χορήγησης, ως περιγράφεται πιο πάνω.

 

Οι εξουσιοδοτημένοι οφείλουν:

(α) να τηρούν τις πρόνοιες της Κυπριακής Νομοθεσίας, ήτοι τον περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμο 7(Ι)/98 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα) και τους περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Κανονισμούς του 2000 (Κ.Δ.Π. 10/2000), συμπεριλαμβανομένου και του Κώδικα Διαφημίσεων, Τηλεμπορικών Μηνυμάτων και Προγραμμάτων Χορηγίας (Παράρτημα ΙΧ των ως άνω Κανονισμών), σε ό,τι αφορά στην μετάδοση διαφημίσεων, τηλεαγοράς ή/και οπτικοακουστικών εμπορικών ανακοινώσεων που θα απευθύνονται στο κυπριακό κοινό,

(β) να καταβάλλουν στην Αρχή το  τέλος του 0,5% επί των εσόδων τους από τη διαχείριση των διαφημίσεων ή/και των οπτικοακουστικών εμπορικών ανακοινώσεων, οι οποίες θα απευθύνονται στο κυπριακό κοινό και οι οποίες θα μεταδίδονται στο πλαίσιο των διαφημιστικών διαλειμμάτων της αυτούσιας αναμετάδοσης του προγράμματος του αναμεταδιδόμενου τηλεοπτικού οργανισμού, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 24(2) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου 7(Ι)/98 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα).

  

Πέραν της μετάδοσης διαφημίσεων, τηλεαγοράς  ή/και οπτικοακουστικών εμπορικών ανακοινώσεων που απευθύνονται στο κυπριακό κοινό, δεν θα επιτρέπεται οποιαδήποτε ηχητική ή/και οπτική παρέμβαση στην αυτούσια αναμετάδοση του προγράμματος του αναμεταδιδόμενου τηλεοπτικού οργανισμού.

 

Για οποιαδήποτε πιθανή παράβαση της νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων του περιεχομένου, της αναλογίας του χρόνου μετάδοσης και της διάρκειας των διαφημίσεων, της τηλεαγοράς ή/και των οπτικοακουστικών ανακοινώσεων, τη νομική ευθύνη θα φέρει ο εξουσιοδοτούμενος.

 

Οι όροι της κάθε εξουσιοδότησης θα θεωρούνται ουσιώδεις και τυχόν μη τήρησή τους δίνει το δικαίωμα στην Αρχή της διερεύνησης πιθανής παράβασης της Νομοθεσίας και ανάκλησης της εξουσιοδότησης.

 

Η Αρχή δύναται να διενεργεί αυτεπάγγελτο έλεγχο ανά τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να διαπιστώνεται ότι η άδεια του αναμεταδιδόμενου τηλεοπτικού οργανισμού και/ή τα συμβόλαια / συμφωνητικά έγγραφα που έχουν κατατεθεί από τον αιτητή ή/και τον εξουσιοδοτούμενο, συνεχίζουν να βρίσκονται σε ισχύ και δεν έχουν επέλθει οποιεσδήποτε αλλαγές.

 

ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ ΚΑΘΕ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ:

 

Κάθε εξουσιοδότηση αναμετάδοσης προγράμματος χορηγείται από την Αρχή και/ή συνεχίζει να βρίσκεται σε ισχύ, μόνο με την υποβολή ή την νόμιμη ισχύ των πιο κάτω εγγράφων και/ή πιστοποιητικών και/ή στοιχείων:

 

1-Πρωτότυπο (ή πιστό αντίγραφο) συμβολαίου / συμφωνητικού εγγράφου αναμετάδοσης προγράμματος ανάμεσα στον αιτητή εξουσιοδότησης και στην ιδιοκτήτρια και/ή αδειούχο εταιρεία του αναμεταδιδόμενου τηλεοπτικού οργανισμού. Σημειώνεται ότι:

Α. Για σκοπούς πιστοποίησης της γνησιότητας των συμβολαίων / συμφωνητικών εγγράφων και των υπογραφών που φέρουν, αυτά υπογράφονται ενώπιον πιστοποιούντος υπαλλήλου και φέρουν σχετική πιστοποίηση των υπογραφών. Σε περίπτωση που τα έγγραφα υπογράφονται εκτός της Δημοκρατίας, τότε αυτά υπογράφονται ενώπιον προσώπου που έχει –με βάση τη νομοθεσία της χώρας υπογραφής– τη δυνατότητα να πιστοποιεί υπογραφές, και φέρουν σχετική πιστοποίηση των υπογραφών.

Β. Στο συμβόλαιο / συμφωνητικό έγγραφο πρέπει να διαφαίνονται σαφώς τα στοιχεία της προτιθέμενης αναμετάδοσης, οι όροι, το αδειοδοτημένο πρόγραμμα του αναμεταδιδόμενου τηλεοπτικού οργανισμού, τα στοιχεία των συμβαλλόμενων μερών, καθώς επίσης και η διάρκεια ισχύος του.

Γ. H ισχύς του συμβολαίου / συμφωνητικού εγγράφου, τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης του αιτήματος εξουσιοδότησης από την Αρχή. Η αίρεση της προηγούμενης έγκρισης και χορήγησης εξουσιοδότησης από την Αρχή πρέπει να υπάρχει σαφώς καταγεγραμμένη στο συμβόλαιο / συμφωνητικό έγγραφο.

 

2-Πρωτότυπο ή πιστό αντίγραφο της άδειας λειτουργίας του αναμεταδιδόμενου τηλεοπτικού οργανισμού από την αρμόδια ρυθμιστική Αρχή της χώρας προέλευσης / αδειοδότησής του.

 

3-Το πρόγραμμα του τηλεοπτικού οργανισμού όπως αυτό εγκρίθηκε από την αρμόδια ρυθμιστική Αρχή της χώρας προέλευσης / αδειοδότησής του και όπως θα αναμεταδίδεται. Αν, στη χώρα προέλευσης, δεν προβλέπεται διαδικασία έγκρισης προγράμματος από αρμόδια αρχή, τότε υποβάλλεται το πρόγραμμα του αναμεταδιδόμενου τηλεοπτικού οργανισμού με βεβαίωση της ιδιοκτήτριας εταιρείας ότι αυτό είναι το πρόγραμμα που μεταδίδεται στη χώρα προέλευσης / αδειοδότησης και ότι αυτό θα αναμεταδίδεται στην Κύπρο.

 

Όλα τα υποβληθέντα προς την Αρχή έγγραφα, στοιχεία, πιστοποιητικά και/ή βεβαιώσεις πρέπει να φέρουν τις απαραίτητες υπογραφές, ημερομηνίες και σφραγίδες.

 

 

Τελευταία ενημέρωση: 26 Απριλίου 2023