EL EN TR

Current Board

 2022 — 2028

   

President:

Rona Kassapi
 

 

Vice President:

Angeliki Lazarou

 

 

Members:

 Sergios Poizis
 

 

 

Tasos Kyrmitsis

 

 

 

Chryso Tsokkou Papaevelthontos

 

 

 

Panos Kanellopoulos

 

 

 

Gabriel Ioannou

 

Director:

 

Neophytos Epaminondas